مقاله تعيين ارزش اقتصادي آب در روش تابع توليد، با بکارگيري مدل هاي کلاسيک و آنتروپي (مطالعه موردي: محصول گندم در شهرستان مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تعيين ارزش اقتصادي آب در روش تابع توليد، با بکارگيري مدل هاي کلاسيک و آنتروپي (مطالعه موردي: محصول گندم در شهرستان مشهد)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش اقتصادي آب
مقاله روش کلاسيک
مقاله روش آنتروپي حداکثر تعميم يافته
مقاله گندم
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه روشنايي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: دانشوركاخكي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي برزادران غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصلاح نظام قيمت گذاري مبتني بر ارزش اقتصادي آب در بخش کشاورزي، يکي از کارآمدترين ابزارهاي مديريت تقاضا است که به تنظيم الگوي مصرف آب در اين بخش مي انجامد. با اصلاح تعرفه هاي آب در بخش کشاورزي، مي توان اميدوار بود که مقدار تقاضاي آب کاهش يافته و زمينه صرفه جويي و ذخيره سازي آن فراهم گردد. مطالعه حاضر در اين راستا، به منظور تعيين ارزش اقتصادي آب کشاورزي، از روش تابع توليد در محصول گندم و در شهرستان مشهد استفاده نمود. در اين روش به منظور برآورد ضرايب توابع توليد، دو مدل کلاسيک و آنتروپي حداکثر تعميم يافته مورد استفاده قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد که روش آنتروپي قادر به برآورد دقيق ضرايب توابع نبوده و نمي توان از نتايج آن در محاسبه ارزش اقتصادي آب استفاده نمود. در حاليکه در روش کلاسيک، تابع ترانسلوگ از بين اشکال مختلف توابع، به عنوان بهترين فرم تابع در توليد محصول گندم، انتخاب و ارزش اقتصادي آب معادل ۱۸۷۰ ريال محاسبه شد.