مقاله تعيين ارزش تشخيصي ميزان PH در افتراق مايع پلور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸۶ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تعيين ارزش تشخيصي ميزان PH در افتراق مايع پلور
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اگزودا
مقاله پلور
مقاله ترانسودا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: PH مايع جنب يکي از عمده ترين شاخص ها در تعيين نوع افيوژن هاي پلور و تصميم گيري براي نصب Chest-tube بوده و معياري حساس براي تعيين سرنوشت يک پلورزي است. اين مطالعه با هدف تعيين ارزش تشخيصي ميزان PH در افتراق مايع پلور انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه با روش تشخيصي و تکنيک مشاهده اي روي ۳۵۰ نفر بيمار مبتلا به افيوژن پلور مراجعه کننده به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام گرديد. مقدار ۲۰-۳۰ cc مايع پلور بيماران اخذ و مقادير پارامترهاي قند، پروتئين، گلبول سفيد و ليپوپروتئين با دانسيته بالا (HDL) و اندازه گيري شد. حساسيت، اختصاصيت، ارزش پيشگويي کننده مثبت و منفي و کارآيي اندازه گيري هر يک از اين فاکتورها در مقايسه با چهار فاکتور ديگر در افتراق افيوژن هاي پلور به اگزوداتيو و ترانسوداتيو بررسي و محاسبه گرديد.
يافته ها: از ۳۵۰ نمونه مايع پلور ۲۶۶ نفر اگزوداتيو و ۸۴ نفر ترانسوداتيو بودند. بر اساس نوع مايعات تعيين شده حساسيت، ارزش پيش گويي کننده مثبت، کارآيي، ارزش پيش گويي کننده منفي و PH به ترتيب ۷۵%، ۷۲%، ۶۱%، ۲۶% به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه هنوز در اکثر بخش ها توصيه به انجام تمامي تست ها جهت افتراق افيوژن هاي پلور مي گردد و اين مي تواند علاوه بر هزينه و صرف زمان داراي خطا و اشتباه باشد به نظر مي رسد که تعيين ميزان PH تنها جهت افتراق افيوژن هاي پلور بدور از هرگونه خطا و اشتباه باشد.