مقاله تعيين ارزش تفرجگاهي پارک جنگلي نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CV) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تعيين ارزش تفرجگاهي پارک جنگلي نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CV)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشگذاري مشروط
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله پارک جنگلي نور
مقاله محيط زيست
مقاله مدل لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نژاد هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي تفريحي، همچنين اجراي طرحهاي مختلف زيست محيطي و ايجاد تفرجگاههاي متنوع و مراکز تفريحي گوناگون براي مردم يکي از مسايل مهم در مديريت در سطح کلان و منطقه اي در هر کشور است. رشد روزافزون جمعيت مردم، تغيير الگوهاي سکونتي، آلودگي محيط شهرها و نياز مبرم به اوقات فراغت بيش از پيش اهميت اين مساله را افزايش داده است. در اين ميان، کمبود آشکار منابع مالي با هدف ايجاد، يا شکل گيري و فضاهاي تفريحي مناسب، مديريت منابع طبيعي را به سوي ارزشگذاري اين منابع با استفاده از شيوه ها و روشهاي علمي جديد هدايت کرده است. تحليل و اندازه گيري شاخص ميزان تمايل به پرداخت (WTP) در ميان کاربران و بازديدکنندگان سايت تفرجگاهي و تفريحي، از جمله اين روشهاي علمي جديد است که امروزه جايگاه شناخته شده و مهمي در انجام تحقيقات اين حوزه به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر، با بررسي و تبيين اين شاخص در فضاي تفرجگاهي پارک جنگلي نور مازندران و با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CV) و پرسشنامه گزينش دوگانه به تعيين ارزش تفريحي و تفرجگاهي اين پارک جنگلي در شمال کشور پرداخته است. بدين منظور، از مدل تحليلي لاجيت استفاده و بر پايه روش حداکثر درست نمايي، شاخص هاي اين مدل برآورد و ارزيابي شده اند. نتايج حاصل مبين اين مهم است که ميزان ميانگين تمايل به پرداخت بازديدکنندگان و کاربران براي اين پارک جنگلي ۳۸۷۵ ريال براي هر بازديد برآورد شده است. همچنين نتايج حاصل در ارتباط با ارزش تفريحي سالانه اين پارک، نشانگر اهميت بالا و ارزشي است که بازديدکنندگان و کاربران براي اين سايت قائلند.