مقاله تعيين ارزش تفريحي پارک هاي شهري، مطالعه موردي: پارک ائل گلي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تعيين ارزش تفريحي پارک هاي شهري، مطالعه موردي: پارک ائل گلي تبريز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش تفريحي
مقاله پارک ائل گلي تبريز
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله روش ارزش گذاري مشروط
مقاله مدل Logit

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي سلوط کمال
جناب آقای / سرکار خانم: مهجوري کميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارک هاي شهري از ارزش هاي تفرجگاهي مهمي براي گذران اوقات فراغت مردم برخوردار هستند. مقاله حاضر در راستاي تعيين ارزش تفريحي ناشي از بهره مندي بازديدکنندگان پارک شهري ائل گلي تبريز مي باشد. در اين مقاله به تعيين ارزش منافع تفريحي اين پارک براي بازديدکنندگان آن با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه، پرداخته شده است. پس از انجام محاسبات، متوسط ميزان تمايل به پرداخت براي هر خانوار ساليانه ۳۵۹۹۸۸ ريال و تمايل به پرداخت کل خانوارهاي بازديدکننده براي بهره مندي از اين مجموعه ماهانه مبلغ ۹۹/۲۲۴ ميليون ريال برآورد گرديد. با توجه به اهميت ذاتي منابع طبيعي و همچنين ميزان ارزش هاي استخراج شده از سوي بازديدکنندگان، توجه هر چه بيشتر مسوولان امر را به اين منابع پاک و سالم و همچنين بهبود و گسترش آن جهت حفظ روحيه نشاط و شادابي هر چه بيشتر جامعه مي طلبد.