مقاله تعيين ارزش حفاظتي رودخانه کر در استان فارس با استفاده از تمايل به پرداخت افراد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تعيين ارزش حفاظتي رودخانه کر در استان فارس با استفاده از تمايل به پرداخت افراد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه کر
مقاله ارزش حفاظتي
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله مدل لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: غزالي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ارزش حفاظتي رودخانه کر و ميزان تمايل به پرداخت افراد براي حفاظت از اين رودخانه با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط و پرسش نامه انتخاب دوگانه تعيين شد. خدمات محيطي ناشي از رودخانه کر گوناگون است که به ترين آن ها زراعت، پرورش ماهي و تفريح است. براي اندازه گيري ميزان تمايل به پرداخت افراد از الگوي لوجيت  (Logit)استفاده و پارامترها بر اساس روش حداکثر درست نمايي، برآورد شد. نتايج نشان مي دهد که ٥٧ درصد افراد تحت بررسي در اين مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغي براي حفاظت رودخانه کر هستند. بيش ترين تمايل به پرداخت افراد براي ارزش حفاظتي رودخانه کر به طور متوسط ٦٦١٩٣ ريال براي هر خانواده به صورت ماهيانه بدست آمد و بيشينه تمايل به دريافت افراد در ازاي خشک شدن رودخانه به طور ميانگين ٩٠٠٠٠ ريال براي هر خانواده به صورت ماهيانه محاسبه شد. بنابراين حدود ٣٦ درصد تمايل به دريافت افراد بيش تر از تمايل به پرداخت شان است. در اين مطالعه، متوسط ارزش حفاظتي سالانه رودخانه معادل ۲۸۶ ريال براي هر خانوار برآورد شده است. ارزش پايين حفاظتي رودخانه و خدمات محيطي ناشي از آن، آگاه نبودن مردم و بي توجهي آنان را به رودخانه کر نشان مي دهد و لازم است که سياست گذاران و تصميم گيران براي آگاه سازي افراد نسبت به ارزش رودخانه کر، اقداماتي را انجام دهند.