مقاله تعيين ارزش رجحاني ۷ گونه مهم مرتعي در مناطق استپي استان يزد (مطالعه موردي: مراتع ندوشن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: تعيين ارزش رجحاني ۷ گونه مهم مرتعي در مناطق استپي استان يزد (مطالعه موردي: مراتع ندوشن)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش رجحاني
مقاله شمارش لقمه
مقاله مشاهده مستقيم زماني
مقاله بز
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشتيان آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: بلداجي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين ارزش رجحاني گونه هاي مهم مرتعي در تغذيه گوسفند و بز، در مراتع ييلاقي استپي يزد، از دو روش مشاهده مستقيم زمان چرا و شمارش تعداد لقمه در يك گله مخلوط دام داران محلي استفاده شد. براي هر روش ۹ راس از هر نوع دام (گوسفند و بز) در هر سه دوره چرايي (اوايل ارديبهشت، اواخر خرداد و اواسط مرداد) در گله علامت گذاري و در دوره زماني ۱۵ دقيقه اي تحت تعقيب قرار گرفتند. زمان مصرف گياهان خورده شده ثبت و همچنين تعداد لقمه هاي خورده شده توسط دام از ۷ گونه مهم كه ۸۰ درصد رژيم غذايي دام را تشكيل مي دادند، شمارش شد. براي مطالعه پوشش گياهي از روش نمونه گيري تصادفي با قاب يك مترمربعي در سه دوره چرايي استفاده شد. براي مقايسه ارزش رجحاني ۷ گونه مهم، براي هر گونه دام در هر دوره چرايي و براي هر دو روش  ثبت زمان مصرف و شمارش لقمه ها به طور مجزا از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي استفاده شد. در هر دو روش، تغييرات ارزش رجحاني گياهان در طول دوره چرا براي گوسفند و بز تقريبا يكسان بود. به طور كلي درصد تشابه بين ترجيح غذايي بز و گوسفند ۸۰ درصد بود. همچنين بين نتايج به دست آمده از اين دو روش اختلاف معني داري وجود نداشت (۰۵/P<۰). روش هاي ثبت زمان مصرف علوفه و شمارش تعداد لقمه از نظر دقت يكسان بودند. دو روش در طول دوره چرا بيش از ۷۵ درصد تشابه داشتند، اما چون روش شمارش تعداد لقمه را مي توان با كمترين وسايل و امكانات اندازه گيري كرد بنابراين اين روش بر روش ثبت زماني برتري دارد.