مقاله تعيين استاندارد آزمون بوستويک جهت برآورد قوام رب گوجه فرنگي اسپتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تعيين استاندارد آزمون بوستويک جهت برآورد قوام رب گوجه فرنگي اسپتيك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رب گوجه فرنگي
مقاله فرايند کلد بريک
مقاله قوام سنج بوستويك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج نيا آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي و تعيين استاندارد کار با قوام سنج بوستويک توسط رب گوجه فرنگي توليد شده از فرايند کلد بريک پرداخته شده است. با توجه به اينکه قوام و ويسکوزيته مي تواند به عنوان يکي از مهمترين خصوصيات کيفي مواد غذايي در استانداردهاي رب گوجه فرنگي لحاظ شود در هيچ کدام از استانداردهاي ايران نامي ازويسکوزيته و قوام به ميان نيامده است و استاندارد مشخصي نيز براي کار با قوام سنج بوستويک براي تعيين قوام رب گوجه فرنگي تعيين نشده است. در اين پژوهش به بررسي و تعيين استاندارد کار با قوام سنج بوستويک توسط رب گوجه فرنگي توليد شده از فرايند کلد بريک در سه بريکس ۱۶، ۱۲ و ۲۰ وسه دماي ۳۵، ۲۵ و  c45 پرداخته شده است مطابق نتايج اين پژوهش، بريكس ۱۲ و ۱۶ و زمان ۳۰ ثانيه و دماي اتاق به عنوان مقادير بهينه جهت كار با دستگاه قوام سنج بوستويك توصيه مي شود كه با استاندارد جهاني اين دستگاه كاملا همخواني دارد.