مقاله تعيين استراتژي پاسخ به ريسك در مديريت ريسك به وسيله تكنيك ANP (مطالعه موردي: پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تعيين استراتژي پاسخ به ريسك در مديريت ريسك به وسيله تكنيك ANP (مطالعه موردي: پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت ريسك
مقاله تصميم گيري
مقاله ريسك هاي بحراني
مقاله پاسخ به ريسك
مقاله فرآيند تحليل شبكه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه اي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مديريت ريسك راهكاري مناسب در مديريت پروژه به منظور مقابله با ريسك ها و حوادثي كه ممكن است در يك پروژه صنعتي رخ دهد، در نظر گرفته مي شود. فرآيند مديريت ريسك، فرآيندي است كه قادر است ريسك ها را شناسايي، تحليل و همچنين راهبردهايي به منظور كاهش اثرهاي ريسك تعيين كند. همچنين، اكثر مديران در هنگام تصميم گيري، به خصوص زماني كه قرار است از بين چند راه حل براي يك مساله يكي را انتخاب كنند، دچار چالش مي شوند. در مديريت ريسك در مرحله پاسخ گويي به ريسك نيز يك مساله تصميم گيري وجود دارد، يعني انتخاب يك راهبرد از بين چند راهبرد پاسخ مربوط به يك ريسك. در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از تكنيك ANP، كه به عنوان يكي از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM) شناخته مي شود، به بررسي اين موضوع پرداخته شود. در اين پژوهش ابتدا اصلي ترين ريسك پروژه از طريق پرسشنامه تعيين شده است. سپس استراتژي هاي پاسخ براي مهم ترين ريسك بحراني، مشخص و در نهايت با كمك از پژوهش هاي پيشين و همچنين تكنيك گروه اسمي، مدل تصميم گيري تهيه و از طريق مقايسات زوجي، بهترين استراتژي براي مهم ترين ريسك در پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي انتخاب شده است.