مقاله تعيين افت کمي و کيفي چوب ناشي از عمليات قطع درخت با اره موتوري (مطالعه موردي: جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تعيين افت کمي و کيفي چوب ناشي از عمليات قطع درخت با اره موتوري (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداري جنگل
مقاله قطع درخت
مقاله افت چوب
مقاله صدمه ديدگي چوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اتحادي ابري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني و برآورد مقدار چوب حاصل از عمليات بهره برداري، يکي از موارد اساسي در مديريت بازار فراورده هاي چوبي در طرح هاي جنگلداري است. هدف اين تحقيق، دستيابي به نکات زير است: مقدار چوب آسيب ديده در مرحله قطع، نوع آسيب هاي پديد آمده و ارزش افت چوب در اثر قطع و مجموعه کارهايي که براي پيشگيري و کاهش آثار صدمه ديدگي چوب در طول عمليات قطع مي توان انجام داد. اين تحقيق در پارسل هاي ۲۰۸ و ۲۱۱ بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام گرفت. به منظور محاسبه افت چوب در اثر قطع درخت با استفاده از اره موتوري و محاسبه افت ارزش آن، در مجموع ۲۰۶ اصله درخت از گونه هاي راش و ممرز به صورت تصادفي بررسي و اندازه گيري شد. پس از قطع درخت، صدمه ديدگي چوب در اثر قطع بر روي تنه درخت افتاده اندازه گيري شد. از کل حجم چوب هاي قطع شده در منطقه مورد بررسي، ۴۶٫۸۷ مترمکعب (۵٫۲ درصد)، صدمه ديدند. بيشتر صدمات مشاهده شده در اين بررسي، شکستگي و خرد شدن چوب است که حدود ۵۱٫۶ درصد کل حجم چوب صدمه ديده را شامل مي شود. بقيه موارد شامل ترک يا شکاف طولي (۳۲٫۵ درصد)، جدا شدن به صورت ورقه اي (۴٫۴ درصد) و ارتفاع بيش از حد در کنده درخت (۹٫۹ درصد) است. در نهايت با توجه به افت قيمت مربوط به کاهش در هر گروه از محصولات، کاهش ارزش چوب برآورد شد.