مقاله تعيين الگوي بهينه محصولات زراعي با استفاده از روش هاي برنامه ريزي رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي بهينه محصولات زراعي با استفاده از روش هاي برنامه ريزي رياضي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله برنامه ريزي تقريبا بهينه
مقاله برنامه ريزي هدف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استعلاجي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احسان عبدالرحمن
جناب آقای / سرکار خانم: قادري خبات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در راستاي برنامه ريزي كشاورزي بيشتر محققان معتقدند كه الگوهاي برنامه ريزي هدف و ايجاد گزينه ها، تكنيك هاي برتري نسبت به برنامه ريزي خطي هستند، از اين رو در تحقيق حاضر، الگوهاي برنامه ريزي خطي، تقريبا بهينه و هدف و مقايسه آن ها با يکديگر با توجه به محدوديت ها و هدف هاي زارع مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از ۱۲۰ کشاورز در شهرستان جهرم با استفاده از روش آمارگيري خوشه اي دو مرحله اي به طور تصادفي در سال ۱۳۸۵ به دست آمد. نتايج تحقيق نشان داد که با ارايه الگوي برنامه ريزي خطي متعارف فقط مي توان ۱۲٫۸۱ درصد در جهت بهبود وضعيت فعلي گام برداشت و اين ميزان تغيير در بازدهي با توجه به شرايط خاص و يا پذيرش اندكي عدول از وضعيت بهينه (الگوهاي تقريبا بهينه) اهميت پيشنهادي خود را از دست مي دهد. در الگوهاي تقريبا بهينه به دليل بازدهي بالاي محصولات گوجه فرنگي و ذرت در ازاي مصرف، عوامل توليدي محدود علي رغم تغييرات زياد در بازدهي خود در الگو جاي دارند و بر اين اساس، عمده توانايي بهره برداران در تغيير تركيب بر روي چهار محصول جو، خربزه، پنبه و هندوانه متمركز مي شود. همچنين نتايج مربوط به الگوي برنامه ريزي هدف نشان مي دهد در زماني که اهداف براي مدير داراي اهميت يکسان است و در زماني که از اهميت يکسان برخوردار نيست، از نظر سود ناخالص الگو، متفاوت هستند. در حالتي که مدير اهداف خود را بر اساس اولويت گروه بندي مي کند، بازده برنامه به نسبت حالت اهداف داراي اهميت يکسان، اندکي بيشتر است.