مقاله تعيين الگوي غذايي مصرفي و مواد غذايي در مناطق بروز بالاي سرطان سلول هاي سنگفرشي مري در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گوارش از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي غذايي مصرفي و مواد غذايي در مناطق بروز بالاي سرطان سلول هاي سنگفرشي مري در استان گلستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان مري
مقاله مواد غذايي
مقاله پرسشنامه بسامد مصرف خوراك
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل تبارملک شاه اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: کايدي مجد شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: پورشمس اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني چراتي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: گوگلاني گوهرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: كيمياگر سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: الگوي غذاي مصرفي و برخي اقلام غذايي از عوامل اصلي محيطي پيشگيري از سرطان مري شناخته شده اند. هدف اين مطالعه تعيين الگوي غذايي و اقلام غذايي مصرفي در منطقه پرخطر از نظر سرطان مري مي باشد.
روش بررسي: الگوي غذاي مصرفي ساكنين بالاي ۳۰ سال شهرستانهاي گنبد و كلاله كه وارد مطالعه آينده نگر سرطان مري شدند، به واسطه پرسشنامه بسامد خوراك معتبر شده ۱۱۷ قلمي، تعيين و از آزمون رگرسيون چندگانه خطي براي مقايسه جنس،‌ مكان اقامت و قوميت استفاده شد.
يافته ها: دريافت همه اقلام مواد و گروه هاي غذايي در مردان بيشتر از زنان مي باشد (P<0.001)، مگر در مصرف حبوبات و چاي سبز، مصرف نان و غلات، گوشت ها، گوشت هاي فرايند شده، روغن گياهي، چاي،‌ چاي سبز، شيريني ها و نمك، در افراد مقيم روستا در مقايسه با ساكنين شهر بيشتر است و مصرف نان و غلات، گوشت فرايند شده، لبنيات، چربي حيواني و روغن گياهي، ميوه ها،‌ چاي سبز و نمك در قوميت تركمن بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از ديگران بوده است.
نتيجه گيري: مصرف غلات و شيريني ها بيشتر از سبد مطلوب بوده و مصرف ميوه، سبزي، حبوبات و لبنيات نيز كمتر از ميزان سبد مطلوب بوده است.