مقاله تعيين الگوي كشت با استفاده از برنامه ريزي فازي خاكستري مطالعه موردي شهرستان قوچان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۳ منتشر شده است.
نام: تعيين الگوي كشت با استفاده از برنامه ريزي فازي خاكستري مطالعه موردي شهرستان قوچان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي خاکستري
مقاله برنامه ريزي فازي خاکستري
مقاله الگوي کشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاري پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، برنامه ريزي فازي خاكستري براي تعيين الگوي كشت در بخش مركزي شهرستان قوچان استفاده شد. داده هاي مورد نياز از مركز تحقيقات آلماجق براي سال زراعي ٨٦ جمع آوري گرديد. نتايج نشان داد كه سطح زير كشت فعلي گندم آبي، جو آبي و يونجه بيشتر از حد بالاي بازه سطح زيركشت آنها و جو ديم، كمتر از حد پايين بازه سطح زيركشت آن است. سطح زير كشت فعلي گندم ديم و چغندرقند در بازه در نظر گرفته شده قرار داشت. افزون بر آن، درجه خاكستري بودن مجموعه جواب حاصل از برنامه ريزي خاكستري با استفاده از راه كار برنامه ريزي فازي خاكستري به ميزان ٤٨ درصد كاهش يافت. با توجه به يافته ها، كاهش سطح زير كشت گندم آبي، جوآبي و يونجه و افزايش سطح زيركشت جو ديم توصيه مي شود.