مقاله تعيين اندازه بلورك ها و چگالي در رفتگي ها در نمونه نانومتري  CeO2 به روش گشتاورهاي مرتبه دوم و چهارم با استفاده از پراش نوترون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۸۱ تا ۴۸۸ منتشر شده است.
نام: تعيين اندازه بلورك ها و چگالي در رفتگي ها در نمونه نانومتري  CeO2 به روش گشتاورهاي مرتبه دوم و چهارم با استفاده از پراش نوترون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراش نوترون
مقاله نمونه نانومتري
مقاله گشتاور مرتبه دوم
مقاله گشتاور مرتبه چهارم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقدايي سيدروح اله
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمنافي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهن شدگي خطوط پراش را مي توان بر حسب اندازه بلورک ها و چگالي دررفتگي ها تفسير کرد. در اين مقاله، از داده هاي پراش نوترون به دست آمده از اکسيد سريم استفاده، و ريزساختار نمونه نانومتري تعيين و گزارش شده است. نتايج به دست آمده براي ميانگين چگالي دررفتگي و ميانگين اندازه سطحي بلورك ها با استفاده از گشتاورهاي مرتبه دوم و چهارم با هم همخواني ندارند. اين ناهمخواني دور از انتظار نيست زيرا محاسبات نظري و كارهاي تجربي نشان داده اند در صورتي كه نتوان از پهن شدگي ناشي از اندازه بلورك ها چشم پوشيد، نتايج حاصل از گشتاور مرتبه دوم قابل اعتماد نبوده و بايد از گشتاور مرتبه چهارم استفاده كرد.