مقاله تعيين اندازه بهينه اقتصادي ماشين هاي کشاورزي در مزرعه دانشكده كشاورزي شيراز: با استفاده از يک مدل مبتني بر برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: تعيين اندازه بهينه اقتصادي ماشين هاي کشاورزي در مزرعه دانشكده كشاورزي شيراز: با استفاده از يک مدل مبتني بر برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بهينه اقتصادي ماشين هاي كشاورزي
مقاله هزينه هاي مكانيزاسيون
مقاله برنامه زماني عمليات زراعي
مقاله مزرعه دانشكده كشاورزي شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: غزالي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب اندازه مناسب ادوات كشاورزي و سرمايه گذاري صحيح در اين زمينه از مسايل اصلي مكانيزاسيون كشاورزي مي باشد. مطالعه حاضر به منظور بهينه سازي اندازه ماشين هاي کشاورزي در مزرعه دانشكده كشاورزي شيراز انجام گرديده است. الگوي كشت اين مزرعه شامل ۱۳۰ هكتار گندم، ۷۰ هكتار كلزا، ۱۰۰ هكتار ذرت، ۲۵ هكتار يونجه و ۴ هكتار گلرنگ مي باشد. از مدل برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح با هدف حداقل سازي هزينه هاي كل ساليانه شامل: هزينه هاي ثابت، هزينه هاي متغير و تاخير زماني براي انجام كار استفاده شده است. براي اجراي مدل از نرم افزار “GAMS” استفاده گرديده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد كه اندازه هاي ارايه شده توسط مدل براي عرض عملياتي و ظرفيت بار ماشين ها با اندازه هايي كه در شرايط فعلي در مزرعه استفاده مي گردند تفاوت معني داري دارد و به استثناي سم پاش و تريلر كه همان اندازه ظرفيت بار ۴۰۰ و ۴۰۰۰ کيلوگرم پيشنهاد شده است، در مورد بعضي ادوات اندازه اي بزرگتر و يا برخي ديگر اندازه اي كوچكتر توصيه گشته است. براي تراكتور همان تعداد ۸ عدد ولي قدرت بالاتر ۸۵ اسب بخار پيشنهاد شده است. اين عدم تطابق ميان اندازه هاي بهينه ماشين ها با اندازه هاي واقعي آن ها، در هزينه هاي كل ساليانه قابل مشاهده است به طوري كه اجراي بهينه هزينه اي كمتر از هزينه هاي كل ساليانه در شرايط واقعي مزرعه را نشان داده است. بعلاوه برنامه زمان  بندي شده براي انجام عمليات در هفته هاي مختلف سال تهيه گرديده كه توزيع انجام عمليات زراعي را طي زمان نشان مي دهد و مي تواند راهنماي مناسبي براي مدير مزرعه براي برنامه ريزي فعاليت هاي زراعي باشد.