مقاله تعيين اندازه بهينه مزارع برنج استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تعيين اندازه بهينه مزارع برنج استان گيلان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بهينه
مقاله بازده نسبت به مقياس
مقاله تابع هزينه ترانسلوگ
مقاله مزارع برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عارف عشقي طراوت
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي قادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوامل موثر و تعيين كننده در استفاده مطلوب از نهاده ها اندازه واحد توليدي مي باشد. با توجه به اين كه اندازه بهينه واحدهاي توليدي كشاورزي تحت تاثير ويژگي ها و شرايط اقتصادي هر منطقه مي باشد، مطالعات مربوط به تعيين اندازه واحدهاي توليد كشاورزي بايد به طور اختصاصي براي هر محصول و در هر منطقه صورت بگيرد. در مطالعه حاضر با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ اندازه مطلوب مزارع برنج استان گيلان كه يكي از مستعدترين مناطق توليدكننده برنج كشور است تعيين شد. داده هاي مورد نياز از طريق تکميل پرسشنامه از ۲۸۰ کشاورز نمونه که به روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي انتخاب شده بودند، بدست آمد. نتايج بدست آمده حاکي از وجود بازده صعودي نسبت به مقياس در کل استان و همچنين در هريک از شهرستان هاي منتخب مي باشد. اندازه بهينه بدست آمده براي مزارع برنج استان ۲٫۱۷ هکتار مي باشد. اين اندازه براي رشت ۲٫۲، صومعه سرا ۲٫۲۶، تالش ۲٫۰۱، آستانه اشرفيه۱٫۷۳  و رودسر ۱٫۴۷ هکتار بدست آمد. در همه موارد اندازه هاي بهينه از متوسط سطح زيركشت موجود مزارع در منطقه بزرگتر مي باشند. تشويق برنجكاران به تشكيل تعاوني ها و تغيير مديريت مزارع از حالت خرده مالكي به مديريت هاي يکپارچه از جمله پيشنهادات اين تحقيق مي باشد.