مقاله تعيين اندازه بهينه مزارع سيب زميني در استان همدان (مطالعه موردي در شهرستان بهار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تعيين اندازه بهينه مزارع سيب زميني در استان همدان (مطالعه موردي در شهرستان بهار)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بهينه مزرعه
مقاله سيب زميني
مقاله استان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدان سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيب زميني يكي از مهمترين مواد غذايي مردم به شمار مي رود. اردبيل، اصفهان و همدان سه منطقه عمده توليد اين محصول در كشور محسوب مي شوند. تعيين ميزان بهينه مزرعه به منظور دستيابي به حداقل هزينه توليد از مباحث مهم اقتصادي است. هدف از اين تحقيق تعيين وسعت بهينه اقتصادي مزارع سيب زميني در شهرستان بهار، از مناطق عمده توليد در استان همدان مي باشد. آمار و اطلاعات موردنياز در اين تحقيق بصورت مقطعي و با روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي از ۱۵۵ كشاورز سيب زميني كار گردآوري شده است. بدين منظور بهره برداران بر اساس ميزان استفاده از ماشين آلات تفكيك و اندازه بهينه مزرعه براي آنها مشخص شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد سطح اندازه بهينه به مراتب بيش از وضعيت موجود است. بنابراين افزايش سطح زير كشت تحت عمل هر بهره بردار اقدامي موثر در جهت افزايش بهره وري عوامل توليد و كاهش هزينه هاي توليد توصيه مي شود.