مقاله تعيين اندازه واحد دامي و برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد قزل در مراتع استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تعيين اندازه واحد دامي و برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد قزل در مراتع استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتع
مقاله واحد دامي
مقاله نياز روزانه
مقاله انرژي متابوليسمي
مقاله نژاد قزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تركان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه علي
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واحد دامي بمنظور بيان انواع و سنين مختلف دام و مقايسه و تبديل آنها در يک شکل واحد مورد توجه است. اين مفهوم ثابت نيست و معمولا بر اساس وزن زنده و وزن متابوليک دام غالب در هر منطقه تعيين مي شود. در ايران گوسفند دام غالب بوده و به عنوان واحد دامي در نظر گرفته مي شود. تنوع شرايط آب و هوايي، سبب ايجاد ۲۷ نژاد گوسفندي با اندازه جثه مختلف در کشور گرديده است. از اين رو نمي توان يک وزن مساوي براي واحد دامي کشور در نظر گرفت. لذا لازم است براي هر نژاد گوسفندي با توجه به منطقه پراکنش آن، اندازه واحد دامي بطور جداگانه مشخص شود. به منظور تعيين اندازه واحد دامي و برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد قزل در مراتع استان آذربايجان غربي، در بين گله هاي موجود در مناطق زيست نژاد قزل، دو گله که داراي دام غالب از نژاد مورد نظر بودند، انتخاب شدند. از ميان گله هاي منتخب در رده هاي مختلف سني (بره سه ماهه، بره شش ماهه، قوچ و ميش سه ساله، قوچ و ميش چهار ساله) و از هر مقطع سني؛ حداقل ۵ راس دام به صورت تصادفي انتخاب و براي توزين بعدي علامت گذاري شدند. عمل توزين در دو مرحله؛ در مراتع ييلاقي و مراتع قشلاقي انجام شد. پس از تعيين ميانگين وزن دامها، ميانگين وزن ميش بالغ زنده غيرآبستن و خشک ( ميش هاي سه و چهار ساله) به عنوان وزن واحد دامي مد نظر قرار گرفت. نياز روزانه دام در حالت نگهداري بر اساس وزن واحد دامي با استفاده از جداول (۱۹۸۵) NRC و معادله پيشنهادي (۱۹۸۴) MAFF محاسبه شد. با مد نظر قرار دادن نياز غذايي واحد دامي به انرژي متابوليسمي و متوسط مقدار انرژي متابوليسمي موجود در يک کيلوگرم علوفه خشک مراتع مورد چراي دام، مقدار علوفه لازم براي تامين نياز روزانه دام محاسبه گرديد. بر اساس نتايج حاصله: اندازه واحد دامي نژاد قزل، يک ميش بالغ زنده غيرآبستن و خشک با ميانگين وزن ۵۷/۷۱ کيلوگرم گزارش مي شود. نياز روزانه يک واحد دامي نژاد قزل در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مراتع مورد مطالعه ۳۳/۱۴ مگاژول برآورد مي شود. مقدار علوفه لازم براي تامين نياز روزانه يک واحد دامي نژاد قزل ۴۹/۲ کيلوگرم محاسبه شد.