مقاله تعيين باقيمانده آنتي بيوتيک در لاشه طيور صنعتي به روش F.P.T در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تعيين باقيمانده آنتي بيوتيک در لاشه طيور صنعتي به روش F.P.T در استان مازندران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقاياي آنتي بيوتيک
مقاله طيور گوشتي
مقاله تست پليت چهار گانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي نوري نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: معتقدي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت تعيين باقيمانده آنتي بيوتيک در لاشه طيور صنعتي استان مازندران، از سه کشتار گاه صنعتي استان (ساري – قائم شهر – آمل) تعداد ۸۱۵ لاشه نمونه گيري به عمل آمده است. براي اين منظور از روش کيفي ميکروبي F.P.T (تست پليت چهارگانه) استفاده گرديده است. اساس اين روش ايجاد هاله شفاف در اطراف شيرابه، برروي پليتي است که از قبل يک لايه يکنواخت از باکتري تحت آزمايش روي آگار پليت کشت داده شده است. در مجموع از تعداد ۸۱۵ لا شه مورد آزمايش در اين طرح، ۵۳۳ مورد (۶۵٫۴%) آن حداقل در يکي از اعضاي مورد آزمايش (عضله – کبد – کليه)، دو عضو و يا هر سه عضو داراي با قيمنده آنتي بيوتيک بوده اند. در ضمن در اين مطالعه مشخص شده است که کليه ها بيشتر ين تعداد موارد مثبت را دارا مي با شند (۵۲٫۲%) و بعد از آن کبد (۵۱%) و سپس عضله (۴۴٫۵%) قرار دارند.