مقاله تعيين برخي از شاخص هاي هم آوري شاه کولي (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تعيين برخي از شاخص هاي هم آوري شاه کولي (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تالاب انزلي
مقاله شاه کولي
مقاله هم آوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مينا
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: خدادوست علي
جناب آقای / سرکار خانم: موحد رشيده
جناب آقای / سرکار خانم: حيات بخش محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاه کولي(Alburnus chalcoides)  يکي از ماهيان اقتصادي درياي خزر است که جهت تخم ريزي به رودخانه ها و تالابهاي منتهي به درياي خزر وارد مي شود. مطالعه وضعيت هم آوري يکي از شاخصهاي مهم بيولوژي توليدمثل ماهيان مي باشد. به همين دليل در بهار ۱۳۸۷ هم آوري شاه کولي مهاجر به تالاب انزلي مورد بررسي قرارگرفت. براي اين منظور ۶۶ قطعه شاه کولي از گروه سني ۲ و ۳ سال صيد شد. طبق نتايج بدست آمده بيشترين ميانگين طول چنگالي (۲۷/۱۹ سانتي متر)، وزن بدن (۷۹/۸۲ گرم)، وزن تخمدان (۶۴/۹ گرم)، هم آوري مطلق (۲۱/۸۳۰۱ عدد تخمک)، تعداد تخمک در هر گرم از وزن بدن (۷۹/۸۲۱) مربوط به شاه کولي ۳ ساله و کمترين آن به ترتيب ۸۳/۱۵ سانتي متر ، ۳/۴۲ گرم، ۵۴/۵ گرم، ۸۴/۴۴۴۷ عدد تخمک و ۴۷/۸۲۰ عدد، از آن شاه کولي ۲ ساله بود. همچنين بيشترين ميانگين هم آوري نسبي (۸۹/۱۰۹ عدد)، شاخص گنادوسوماتيک (۴۹/۱۴ درصد) مربوط به شاه کولي ۲ ساله و کمترين آن به ترتيب ۲۱/۹۹ عدد، ۶۱/۱۳ درصد از آن شاه کولي ۳ ساله بود. بر اساس آزمون ناپارامتريک Mann Whitney و آزمون T از لحاظ فاکتورهاي مختلف زيست سنجي و هم آوري مطلق تفاوتها معني دار بودند.