مقاله تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ميوه، هسته و مغز زردآلوي واريته قرمز شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ميوه، هسته و مغز زردآلوي واريته قرمز شاهرود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردآلو
مقاله ميوه
مقاله هسته
مقاله مفز
مقاله خواص فيزيکي
مقاله خواص مکانيکي
مقاله قرمز شاهرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غائبي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بيگي بيدگلي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيانمهر محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران بعد از تركيه مقام دوم توليد زردآلو در جهان را داراست. به علت عدم رعايت اصول خشک كردن و بسته‌ بندي و بي‌ توجهي به نيازهاي بازار جهاني امروزه كشورمان داراي مشكلاتي در امر صادرات اين محصول مي‌ باشد. مشخصه‌ هاي فيزيكي و مكانيكي محصولات كشاورزي مهمترين پارامترها در طراحي ماشينها و ادوات كشاورزي، سيستمهاي اندازه ‌بندي، انتقال، فرآوري و بسته ‌بندي مي باشند؛ لذا در اين تحقيق خواص فيزيكي و مكانيكي ميوه، هسته و مغز زردآلوي واريته مشهور قرمز شاهرود تعيين مي ‌شود. نتايج نشان داد كه مقدار متوسط طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسي، جرم، حجم، كرويت براي ميوه به‌ترتيب ۳۴٫۵۲، ۴۴٫۳۸، ۳۹٫۳۸ و ۴۲٫۴۲ ميلي‌ متر، ۲۱٫۴۴ گرم، ۸۷٫۴۵ سانتي‌ متر مكعب و ۰۷٫۸۱%؛ براي هسته به‌ ترتيب ۳۶٫۳۳، ۸۹٫۱۴، ۸۸٫۸ و ۳۵٫۱۶ ميلي ‌متر، ۳۵٫۱ گرم، ۳۷٫۱ سانتي ‌متر مكعب و ۰۱٫۴۹% و براي مغز زردآلو به ترتيب ۳۱٫۱۷، ۳۲٫۹، ۷۵٫۵ و ۷۲٫۹ ميلي ‌متر، ۴۱٫۰ گرم، ۴۴٫۰ سانتي‌ متر مكعب و ۲۰٫۵۶% مي ‌باشد. ميانگين ضريب اصطكاک استاتيكي بر روي ورق فولادي معمولي، ورق فولادي گالوانيزه و تخته چندلا به‌ترتيب ۴۱۷٫۰ براي ميوه، ۴۲۶٫۰ براي هسته و ۵۲۳٫۰ براي مغز زردآلوي قرمز شاهرود تعيين گرديد. مدول الاستيک ميوه ۰۴٫۲ مگاپاسكال و براي هسته ۱۳٫۱۷۵ مگاپاسكال تعيين گرديد. كمترين نيروي شكست، تغيير شكل و انرژي مورد نياز در واحد حجم هسته در راستاي ضخامت و در محدوده رطوبت ۳٫۰ تا ۴٫۰ (بر مبناي خشك) به دست آمد. داده ‌هاي به دست آمده از اين تحقيق مي ‌تواند در طراحي و بهينه‌ سازي تجهيزات برداشت، فرآوري و حمل و ‌نقل، جداسازي و بسته ‌بندي مورد استفاده مهندسان قرار گيرد.