مقاله تعيين برخي خواص مکانيکي نخود براي استفاده در طراحي ماشين هاي برداشت آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تعيين برخي خواص مکانيکي نخود براي استفاده در طراحي ماشين هاي برداشت آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برش ساقه
مقاله طراحي
مقاله کندن دانه و غلاف
مقاله گلخانه
مقاله ماشين برداشت
مقاله مزرعه
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پيرا هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: خوش تقاضا محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق تعيين برخي خواص مکانيکي نخود براي استفاده در طراحي ماشين هاي برداشت آن بود تا بتواند مبنايي را براي طراحي ماشين برداشت محصول آن فراهم کند که در حال حاضر به صورت دستي توسط کارگر به سختي و با بازده کم برداشت مي شود. پس از بررسي روش هاي برداشت معمول در دانه ها، نيروي لازم براي بريدن ساقه و نيروي مورد نياز براي جدا کردن دانه و غلاف از بوته در مزرعه و گلخانه مقايسه شدند. رابطه ميزان رطوبت و قطر ساقه با تنش برشي ساقه نيز از طريق رگرسيون خطي بررسي شد. تنش برشي ساقه در مزرعه و گلخانه تفاوت معني داري نداشته و مقدار آن بسته به قطر ساقه از ۲٫۸ تا ۹ مگاپاسکال متغير است. در رطوبت ۱۰٫۵ تا ۱۹ درصد، رابطه اي بين رطوبت و تنش برشي ساقه مشاهده نگرديد در حالي که رابطه رگرسيوني قطر ساقه با تنش برشي ساقه معني دار بدست آمد. ميانگين نيروي لازم براي کندن دانه و غلاف از بوته در مزرعه و گلخانه تفاوت معني داري داشته و مقدار آن در مزرعه ۸٫۳‏ و در گلخانه ۶٫۲‏ نيوتن در رطوبت ۱۲درصد محاسبه گرديد. از آنجا که نتايج آزمايش هاي گلخانه اي و مزرعه اي براي خوشه چيني يکسان نبودند، بنابراين داده هاي حاصل از کشت در گلخانه براي طراحي مناسب نيستند و بهتر است نتايج آزمايش هاي انجام يافته در مزرعه و در شرايط واقعي مورد استفاده قرار گيرند.