مقاله تعيين بهترين مدل رياضي جهت پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري تراكتورهاي موجود در شرکت کشت و صنعت ميثاق – استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تعيين بهترين مدل رياضي جهت پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري تراكتورهاي موجود در شرکت کشت و صنعت ميثاق – استان ايلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکتور
مقاله تعمير و نگهداري
مقاله مدل رياضي
مقاله هزينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجب شيرچي اسكويي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزپناه امير
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزپناه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه  به منظور برآورد رابطه بين ساعات كاركرد انباشته و هزينه هاي تعمير و نگهداري تجمعي براي ۲۷ دستگاه تراكتور متداول در شركت کشت و صنعت ميثاق سبز شامل دو نوع تراكتور مسي فرگوسن ۲۸۵ و يونيورسال ۶۵۰ انجام پذيرفت. اطلاعات مورد نياز شامل هزينه هاي تعمير و نگهداري و ساعات كاركرد ساليانه در طي يك دوره پانزده ساله از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ جمع آوري شد. با انجام تجزيه رگرسيون، مدل هاي پيش بيني آماري يک بار به تفکيک نوع تراکتورهاي موجود در شرکت برآورد گرديد و اين عمليات بار ديگر براي کليه تراکتورها انجام گرفت. در ابتداي عمر تراکتورها (تا حدود ۲۰۰۰ ساعت) مدل تواني به صورت y=0.024x1.600 استفاده شد و براي بقيه عمر مدل درجه دوم به شکل y=0.005x2-0.22x+5.659 بهترين برازش را در پيش بيني هزينه ها نشان داد. نتايج بيانگر آن بودند كه هزينه هاي تعمير و نگهداري تجمعي بر حسب درصدي از قيمت خريد براي تراكتور يونيورسال ۶۵۰ بيشتر از تراکتور مسي فرگوسن ۲۸۵ مي باشد. در ادامه، مقايسه اي نيز بين مدل نهايي به دست آمده از اين تحقيق با برخي از مدل هاي ارايه شده در منابع داخلي و خارجي صورت پذيرفت. در پايان مشخص شد كه مقدار تجمعي اين هزينه ها به صورت درصدي از قيمت اوليه توسط مدل مزبور، تقريبا نسبت به تمامي مطالعات كمتر است. دلايل اين امر در مطالعه حاضر مورد بحث قرار گرفته است.