مقاله تعيين تركيب شيميايي و انرژي قابل سوخت و ساز ضايعات كارخانجات ماكاروني، رشته، بيسكويت، پفك، لپه پاك كني و بوجاري لپه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تعيين تركيب شيميايي و انرژي قابل سوخت و ساز ضايعات كارخانجات ماكاروني، رشته، بيسكويت، پفك، لپه پاك كني و بوجاري لپه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي قابل سوخت و ساز
مقاله ضايعات ماكاروني
مقاله ضايعات لپه پاك كني
مقاله ضايعات بيسكويت
مقاله بوجاري لپه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي قزلجه عين اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايزدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: دانش مسگران محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين تركيبت شيميايي و انرژي قابل سوخت و ساز ضايعات كارخانجات ماكاروني، رشته، بيسكويت، پفك، لپه پاك كني و بوجاري لپه، ابتدا از ۱۰% كارخانجات بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، نمونه برداري به عمل آمد. سپس مقادير ماده خشك، پروتئين خام، الياف خام، چربي خام، ديواره سلولي، ديواره سلولي بدون همي سلولز و انرژي خام آنها طبق روش هاي (۱۹۹۰) AOAC اندازه گيري شد. مقدار پروتئين خام ضايعات بيسكويت، پفك، رشته سوپ، ماكاروني، رشته پلويي، لپه پاك كني و بوجاري لپه به ترتيب، ۹، ۲/۹، ۱/۱۴، ۷/۱۲، ۵/۱۴، ۲/۳۰ و ۳۰ درصد بود. ضايعات ماكاروني، رشته سوپ، رشته پلويي، پفك، بيسكويت، لپه پاك كني و بوجاري لپه به نسبت ۱۵ درصد با جيره پايه مخلوط شدند، جهت تعيين ميزان انرژي قابل سوخت و ساز (TMEN, ME, AMEN, AME) هر يك از ضايعات، ۳۰ گرم از جيره مخلوط شده به روش تغذيه اجباري به چهار قطعه خروس بالغ لگهورن خورانده شد. مقدار AMEN بيسكويت، پفك، رشته سوپ، ماكاروني، رشته پلويي، ضايعات لپه پاك كني و بوجاري لپه به ترتيب ۴۰۰۸، ۳۸۸۲، ۳۸۷۸، ۳۵۳۵، ۳۳۳۴، ۲۶۷۸ و ۲۴۶۹ كيلو كالري بر كيلوگرم و مقدار TMEN ضايعات بيسكويت، پفك، رشته سوپ، ماكاروني، رشته پلويي، ضايعات لپه پاك كني و بوجاري لپه به ترتيب ۴۱۱۲، ۳۹۸۷، ۳۹۸۲، ۳۶۳۹، ۳۴۳۸، ۲۷۸۱ و ۲۵۷۳ كيلو كالري بر كيلوگرم بدست آمد.