مقاله تعيين ترکيب بهينه منابع انرژي ايران، با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۲۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تعيين ترکيب بهينه منابع انرژي ايران، با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي انرژي
مقاله تعيين سهم منابع انرژي
مقاله روش هاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM)
مقاله فرآيند تحليل شبکه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به دليل بحران هاي سياسي، اقتصادي، محدوديت ذخاير فسيلي، نگراني هاي زيست محيطي، رشد اقتصادي، ضريب مصرف و بسياري از عوامل ديگر، آن دسته از منابع انرژي که تجديدپذير، پاکيزه و کم هزينه اند، ترجيح داده مي شوند. متاسفانه هيچ يک از منابع انرژي به تنهايي نمي توانند همه اين خواسته ها را برآورده کنند و ما مجبوريم كه از منابع مختلف انرژي استفاده کنيم، اما اين که از کدام منبع، چگونه و به چه ميزان استفاده کنيم، مساله دشواري است. از اين رو، مساله تعيين ترکيب بهينه منابع انرژي، يکي از مهم ترين مسايلي است که هر کشوري با آن مواجه است. مسايل مربوط به انرژي عموما اهداف چندگانه متضادي نظير عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را دربرمي گيرند. به همين علت به روش هايي نياز است که بتوانند اين معيارهاي درگير با يکديگر را هم زمان لحاظ كنند. فرآيند تحليل شبکه اي يکي از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه است که تعاملات و بازخوردهاي ميان معيارها و آلترناتيوها را به خوبي منعکس مي کند. در اين تحقيق از روش ANP براي تعيين سهم مناسب حامل هاي انرژي ايران استفاده و اين نتايج، حاصل شده است كه: گاز طبيعي بيش ترين اولويت و بنزين و انرژي خورشيدي كم ترين اولويت دارند، هم چنين سهم انرژي هاي تجديد پذير در سيستم انرژي ايران بايد افزايش يابد.