مقاله تعيين تناسب بهينه استفاده از انواع شيوه هاي حمل و نقل با هدف کاهش جاي پاي اکولوژيک در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تعيين تناسب بهينه استفاده از انواع شيوه هاي حمل و نقل با هدف کاهش جاي پاي اکولوژيک در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعيت
مقاله حمل ونقل
مقاله سرانه مصرف
مقاله زمين
مقاله کيفيت محيط زيست
مقاله جاي پاي اکولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريادي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدپور پريماه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناکارامدي سيستم حمل و نقل در کلان شهرها از جمله تهران، علاوه بر ايجاد مسايل خاص ترافيکي، مسايل محيط زيستي مهمي همچون افزايش مصرف سوخت و در نتيجه از بين رفتن مقادير زيادي از منابع تجديد ناپذير طبيعي را بوجود مي آورد. افزايش ميزان مصرف سوخت در تهران به طور عمده ناشي از عدم وجود سيستم حمل و نقل منسجم و کارآمد است که اين مساله خود از مهم ترين علت هاي کاهش منابع محيط زيستي کشور است. هدف اصلي اين تحقيق تعيين نحوه استفاده بهينه و مطلوب از انواع وسايل سيستم حمل و نقل درون شهري براي کاهش مصرف سوخت و در نتيجه کاهش تخريب و غارت محيط زيست است. براي نيل به اين هدف مقدار مصرف سوخت انواع وسيله نقليه به ازاي هر مسافر و سپس مقدار زمين معادل که تامين کننده ميزان سوخت براي هر فرد است، با استفاده از روش جاي پاي اکولوژيکي محاسبه شد. نتايج بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد که مترو با کسب ۰۰۳/۰ مترمربع زمين به ازاي هر مسافر کمترين مقدار مصرف را، که معادل مقدار مصرف ۱۴۰۰ مسافر خودروي شخصي که بيشترين مقدار مصرف را دارا است به خود اختصاص داده است. به بياني ديگر، بهترين توزيع مسافر آن است که به ازاي هر يک مسافر مترو، ۰۷۱/۰ مسافر خوردور شخصي وجود داشته باشد. با در نظر گرفتن اين تناسب و پيش بيني جمعيت در سال ۱۴۰۵ بهترين سناريو جهت به حداقل رساندن مصرف سوخت و کاهش منابع محيط زيستي براي انواع وسايل حمل و نقل مشخص شده است.