مقاله تعيين تنوع گونه اي كنه هاي سخت گوسفندان ارجاعي به كشتارگاه شهرستان مهاباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تعيين تنوع گونه اي كنه هاي سخت گوسفندان ارجاعي به كشتارگاه شهرستان مهاباد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاباد
مقاله كنه
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده فرهنگ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: معروفي اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنه ها يكي از مهمترين آفات در صنعت دامداري بوده و توانايي انتقال بيماري هاي مختلفي را دارند. از اين بيماري ها بعضي مانند تيلريوز و بابزيوز انتشار زيادي در منطقه مورد بررسي داشته و از اينرو تحقيقي در زمينه تنوع گونه اي كنه هاي گوسفندان شهرستان مهاباد انجام گرفت. بر اساس نتايج حاصله در اين بررسي تنوع گونه اي كنه هاي يافت شده عبارت بودند از هيالوما آناتوليكوم آناتوليكوم، هيالوما آناتوليكوم اكسكاواتوم، ريپي سفالوس بورسا، ريپي سفالوس سانگوئينوس و همافيزاليس پونكتاتا. از كل ۶۳۴ كنه نمونه برداري شده كنه هيالوما آناتوليكوم آناتوليكوم با ۱۸۱ عدد (۲۸٫۵%) واجد بالاترين آلودگي و كنه همافيزاليس پونكتاتا با ۵۶ عدد (۸٫۸%) واجد كمترين آلودگي بود و بعد از كنه هيالوما آناتوليكوم آناتوليكوم، كنه ريپي سفالوس بورسا با ۱۶۴ عدد (۲۵٫۸%) و كنه هيالوما آناتوليكوم اكسكاواتوم با ۱۳۶ عدد (۲۱٫۴%) و ريپي سفالوس سانگوئينوس با ۹۷ عدد (۱۵٫۲%) به ترتيب واجد آلودگي بالا بودند.