مقاله تعيين توالي و آناليز فيلوژنتيك ژن نورآمينيداز ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 پرندگان در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: تعيين توالي و آناليز فيلوژنتيك ژن نورآمينيداز ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 پرندگان در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفلوانزاي طيور (H9N2)
مقاله نورامينيداز (N2)
مقاله جذب خوني (HB)
مقاله آناليزفيلوژني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: وصفي مرندي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري آنفلوانزا يكي از مهم ترين بيماري هاي ويروسي طيور صنعتي است. در اين مطالعه، توالي ژن نورآمينيداز دو سويه ويروس آنفلوانزاي طيور شامل A/Chicken/Iran/ZMT-101/1998 و AChicken/Iran/NGV-1/2006 مورد بررسي قرار گرفت. ويروس اولي در سال ۱۳۷۷ از موارد اوليه همه گيري آنفلوانزا و ويروس دومي از همه گيري آنفلوانزاي طيور در گله هاي گوشتي با تلفات بالا در سال ۱۳۸۵ جدا شده است. آمينو اسيدهاي محل جذب خوني يا (Hemadsorbing) HB پروتئين نورآمينيداز اين دو سويه، تفاوت هايي با يكديگر و با ديگر ويروس هاي جدا شده از ايران نشان دادند. هيچ گونه حذف يا درون پيوستگي يا تغيير در اندازه ساقه پروتئين نورآمينيداز در اين سويه ها و ديگر جدايه هاي ايران ديده نشد. الگوي جايگاه هاي احتمالي گليكوزيلاسيون در اين دو سويه مشابه ديگر جدايه هاي آنفلوانزا بود. آناليز فيلوژنتيكي ژن N2 اين دو سويه، در مقايسه با ديگر جدايه هاي H9N2 نشان داد كه هر دو سويه، در زير دسته ويروس A/Quail/HongKong/G1/1997 (H9N2) قرار مي گيرند. سويه A/Chicken/Iran/ZMT-101/1998 با ديگر جدايه هاي ايران در يك گروه و سويه A/Chicken/Iran/NGV-1/2006 در كنار ويروس هاي H9N2 پاكستان، در گروه ديگري در اين زير دسته قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاضر حاكي از تغييرات قابل توجه ژن و پروتئين نورآمينيداز (N2) سويه اخير ايران (A/Chicken/Iran/NGV-1/2006) در مقايسه با جدايه هاي قبلي است، كه ممكن است منجر به تغييرات قابل توجه در خصوصيات بيولوژيكي و آنتي ژنيكي ويروس هاي آنفلوانزاي در حال چرخش در گله هاي طيور ايران، شده باشد. اين تغييرات مي تواند منجر به كاهش كارآيي واكسيناسيون در بيماري آنفلوانزاي طيور گردد. فلذا، بررسي ميزان هومولوژي ژن هاي ويروس هاي آنفلوانزاي رايج در فيلد با ويروس واكسينال H9N2 ضروري است.