مقاله تعيين توزيع تنش و كرنش استخوان اطراف ايمپلنت در طرح All-on-4 به روش آناليز اجزاي محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تعيين توزيع تنش و كرنش استخوان اطراف ايمپلنت در طرح All-on-4 به روش آناليز اجزاي محدود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت
مقاله آناليز اجزاي محدود
مقاله توزيع تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي ناييني روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: نوكار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي پور هستي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: طرح All-on-4 با ويژگي هاي منحصر بفرد خود براي بازسازي فک پايين بي دندان مناسب به نظر مي رسد. مسلما بررسي چگونگي توزيع تنش و کرنش اين طرح، مي تواند در کنار مطالعات کلينيکي قدمي در جهت انتخاب طرح درمان مناسب باشد. هدف از اين مطالعه تحليل اجزاي محدود، تعيين توزيع تنش و کرنش استخوان اطراف ايمپلنت در طرح All-on-4 در مندبيل بي دندان بود.
روش بررسي: مدل سه بعدي فک پايين با استفاده از داده هاي حاصل از CT-Scan تهيه شد. ايمپلنت ۱۳٫۵×۴ ميلي متر Nobel Biocare نيز مدل سازي شد. ايمپلنت هاي خلفي با زاويه ۴۵ درجه و قدامي ها به صورت عمودي و موازي در فک پايين بي دندان جايگذاري شدند. ايمپلنت ها با بارتيتانيومي و آکريل اسپلينت شدند. نيرو در دو حالت ۱۷۸N در قدام و ۳۰۰N در اولين مولر سمت چپ اعمال گرديد. پس از مش بندي، تعريف خصوصيات مواد و شرايط مرزي، تحليل توسط نرم افزار ABAQUS انجام گرفت.
يافته ها: ميزان تنش Von-Mises و کرنش در استخوان اطراف ايمپلنت ها تعيين شد. به هنگام بارگذاري قدامي، حداکثر تنش (۳۸٫۹ MPa) در اطراف ايمپلنت هاي قدامي و به هنگام بارگذاري خلفي، حداکثر تنش (۷۷٫۳ MPa) در اطراف ايمپلنت هاي خلفي نزديک به محل اعمال نيرو متمرکز بود. حداکثر کرنش در بارگذاري خلفي، اطراف ايمپلنت نزديک محل اعمال نيرو و هنگام بارگذاري قدامي اطراف ايمپلنت هاي خلفي ديده شد.
نتيجه گيري: در هنگام بارگذاري خلفي، مقدار قابل توجه کرنش در استخوان اطراف ايمپلنت هاي خلفي زاويه دار مشاهده شد. در نتيجه در اين ناحيه احتمال تحليل استخوان وجود دارد. اين در حالي است که به هنگام بارگذاري قدامي، مقادير تنش و کرنش بدست آمده مطلوب بود.