مقاله تعيين جايگاه راهبرد توسعه صادرات در رشد توليد صنعتي ايران (با استفاده از روش داده – ستانده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تعيين جايگاه راهبرد توسعه صادرات در رشد توليد صنعتي ايران (با استفاده از روش داده – ستانده)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي توسعه صادرات
مقاله تجزيه ساختاري
مقاله منابع رشد ستانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر با اشاره مختصري بر راهبردهاي توسعه صنعتي و استراتژي هاي حاکم بر آن، منابع رشد صنعتي با بهره گيري از روش تجزيه عامل در چارچوب تحليل داده – ستانده با رويکرد تحليل ايستاي مقايسه اي مورد بررسي قرار گرفته است. دوره زماني مورد مطالعه ۷۸-۱۳۶۷ است که به دو زير دوره ۷۲-۱۳۶۷ و ۷۸-۱۳۷۲ تقسيم شده است. آمارهاي اصلي مورد استفاده، جداول داده – ستانده سال هاي ۱۳۶۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۸ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است که با توجه به شاخص قيمت ها به قيمت ثابت تبديل شده اند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در دوره اول ۷۲-۱۳۶۷ رشد بخش صنعت تحت تاثير استراتژي توسعه صادرات بوده و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادي در اين زمينه محقق شده است. اما در دوره 78-1372 توسعه صادرات سهم ناچيزي در رشد ستانده بخش صنعت داشته و بيشترين رشد در اين دوره به گسترش تقاضاي داخلي اختصاص دارد و تحقق اهداف برنامه دوم در اين خصوص با چالش مواجه بوده است.