مقاله تعيين جنسيت قناري با استفاده از نشانگرهاي ژنتيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۳۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تعيين جنسيت قناري با استفاده از نشانگرهاي ژنتيكي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعيين جنسيت
مقاله نشانگرهاي ژنتيكي
مقاله قناري
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مشكلاني سعادت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين جنسيت اغلب پرندگان تا زمان بلوغ و حتي گاهي بعد از بلوغ امري نسبتا مشكل است. اما جنسيت پرندگان و ساير جانوران از بدو تشكيل نطفه، به لحاظ ژنتيكي معين است. امروزه با پيشرفت روش هاي مولكولي، تعيين جنسيت جانداران در هر مرحله از زندگي ميسر مي باشد. در تحقيق حاظر تعيين جنسيت در قناري با استفاده از واكنش PCR و بر اساس دو ژن CHD-W و CHD-Z شرح داده شده است. در اين تحقيق جمعا از ۲۹ قطعه قناري استفاده شد. استخراج DNA از انتهاي كالاموس پر قناري هاي زنده صورت پذيرفت و با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي طراحي شده در اين طرح، واكنش PCR تنظيم گرديد. نتايج نشان دهنده تكثير دو قطعه DNA به طول هاي ۳۴۵ و ۳۰۶ جفت باز براي جنس ماده و فقط يك باند ۳۰۶ جفت باز براي جنس نر بود. اين نتايج براي كليه نمونه هاي پر مشاهده شد. از آنجا كه طراحي اين سيستم تعيين جنسيت براي اولين بار در قناري مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج مولكولي با ويژگي هاي مورفولوژيك دو جنس نر و ماده كاملا مطابقت دارد، لذا تعيين جنسيت جوجه هاي قناري با انجام واكنش PCR روي نمونه هاي پر، آسان، سريع، بي خطر و ارزان مي باشد.