مقاله تعيين حد آستانه اي سهم حق الضرب پول از GDP با درنظر گرفتن تاثير آن بر رشد اقتصادي «مورد کاوي تجربي ايران ۱۳۴۵ – ۱۳۸۶» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تعيين حد آستانه اي سهم حق الضرب پول از GDP با درنظر گرفتن تاثير آن بر رشد اقتصادي «مورد کاوي تجربي ايران ۱۳۴۵ – ۱۳۸۶»
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کسري بودجه
مقاله حق الضرب
مقاله حد آستانه اي
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل انگيزان سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: خالويي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگاهي گذرا به بودجه ايران نشان مي دهد که در اغلب قريب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهي از کسري بودجه دولت ايران از طريق چاپ پول تامين مالي شده است. انتشار پول از طريق تورم و رشد حقيقي اقتصاد، منجر به تحقق درآمد براي دولت و با افزايش سطح عمومي قيمت ها، از نظر کاهش قدرت خريد مردم، منجر به “ماليات تورمي” مي گردد که بدون آگاهي مردم، ازآنها اخذ مي شود.
با رشد حقيقي اقتصاد به منظور به گردش درآمدن توليدات اضافي، نياز به مانده حقيقي پول بيشتر مي شود. در اين شرايط، دولت با اعطاي پول اعتباري، کالاها و خدماتي را که داراي ارزش ذاتي هستند به تصاحب خود درمي آورد.
در اين مطالعه، با توجه به اهميت رشد اقتصادي در مباحث کلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادي، با استفاده از مدل هاي اقتصادسنجي بررسي، و مدل هاي تصريح شده با بهره گيري از داده هاي دوره ۸۶- ۱۳۴۵ و به روش CLS برآورد و نتايج آنها مورد تجزيه و تحليل واقع شده و حد آستانه اي سهم حق الضرب از توليد ناخالص داخلي نيز مورد سنجش قرار گرفته است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، داراي اثر منفي و معني دار بر رشد اقتصادي است ولي در سطوح پايين تر از حد آستانه، تاثير حق الضرب بر رشد اقتصادي خنثي است.