مقاله تعيين درجه حرارت مجاز حداكثر براي خشك كردن دانه هاي آفتابگردان و كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۹۶ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تعيين درجه حرارت مجاز حداكثر براي خشك كردن دانه هاي آفتابگردان و كلزا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله كلزا
مقاله قابليت هدايت الكتريكي
مقاله جوانه زني
مقاله اسيدهاي چرب آزاد شده
مقاله خشك كن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير درجه حرارت خشك كن بر اسيدهاي چرب آزاد شده و قوه ناميه دانه هاي آفتابگردان و كلزا مورد بررسي قرار گرفت. براي خشك كردن دانه ها حرارت هاي ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰ و ۶۵ درجه سانتي گراد در نظر گرفته شد و دانه ها تا ۸% رطوبت (بر مبناي تر%Wb ) خشك شدند. آزمايش هايي كه پس از خشك كردن با درجه حرارت هاي مختلف روي دانه هاي آفتابگردان به عمل آمد نشان داد كه تا گرماي ۶۰ درجه سانتي گراد مقدار اسيدهاي چرب آزاد شده (FFA) كم تر از ۲% است كه اين مقدار قابل قبول است ولي اسيدهاي چرب آزاد شده براي درجه حرارت ۶۵°C خشك كن به ۲٫۵% رسيد. نتايج به دست آمده پس از خشك كردن دانه هاي كلزا نشان دادند كه هر چه درجه حرارت خشك كن افزايش يابد مقدار اسيدهاي چرب آزاد شده كاهش پيدا مي كند. تاثير درجه حرارت براي جوانه زني آفتابگردان و كلزا به اين صورت است كه با افزايش درجه حرارت خشك كن جوانه زني كاهش پيدا مي كند (آفتابگردان تا ۴۱% و كلزا تا ۳۰% قوه ناميه خود را از دست مي دهند). از نتايج به دست آمده مي توان پي برد كه از نظر جوانه زني درجه حرارت خشك كن را بيش ترين ۴۰°C و از نظر تاثير حرارت بر اسيدهاي چرب آزاد شده دانه هاي آفتابگردان را مي توان بيش ترين تا ۶۰°C و كلزا را مي توان با درجه حرارت هاي بيش تري خشك کرد.