مقاله تعيين درجه ميزباني برخي ارقام سويا نسبت به تيپ غالب نماتد سيستي سويا در ايران Heterodera glycines HG Type 0 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: تعيين درجه ميزباني برخي ارقام سويا نسبت به تيپ غالب نماتد سيستي سويا در ايران Heterodera glycines HG Type 0
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله سويا
مقاله مقاومت
مقاله نماتد سيستي سويا
مقاله واکنش
مقاله Heterodera glycines ،HG Type

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رامين
جناب آقای / سرکار خانم: پورجم ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: تنهامعافي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي واكنش ارقام رايج سوياي كشور نسبت به نماتد سيستي سويا،Heterodera glycines  و شناسايي ارقام مقاوم احتمالي، ۱۷ رقم سويا در شرايط اتاقك رشد، گلخانه و مزرعه بررسي شدند. در آزمايش هاي گلخانه اي و اتاقك رشد واكنش ارقام با مقايسه توانايي تكثير نماتد روي آنها نسبت به رقم استاندارد Lee 74 تعيين شد. با كشت ارقام در مزرعه آلوده و مقايسه واكنش آنها نسبت به رقم حساس استاندارد، واكنش حساسيت و يا مقاومت ارقام تاييد شد. جمعيت نماتد مورد استفاده با آزمون زيست سنجي روي لاين هاي افتراقي، تعيين تيپ شد. تمام ارقام مورد بررسي بجز رقم DPX نسبت به H. glycines HG Type 0 حساس بودند. هيچيك از ارقام به عنوان نسبتا حساس يا نسبتا مقاوم شناسايي نشد. مقاومت رقم DPX با شاخص ماده (FI) بسيار پايين ۲٫۹ و ۳٫۴ به ترتيب در آزمايش هاي گلخانه اي و اتاقك رشد و ۱٫۸ و ۲٫۲ در آزمايشات مزرعه اي اثبات شد.