مقاله تعيين درصد شيوع و فراواني آلودگي هاي انگلي مولدين ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum, Kamensky1901) رودخانه شازده رود (استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تعيين درصد شيوع و فراواني آلودگي هاي انگلي مولدين ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum, Kamensky1901) رودخانه شازده رود (استان مازندران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان مازندران
مقاله آلودگي انگلي
مقاله رودخانه شازده رود
مقاله ماهي سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسمل عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي فرشيده
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) از زيرگونه هاي ارزشمند و بومي درياي خزر محسوب مي شود. رودخانه شازده رود به دليل ويژگي هاي اكولوژيك و بيولوژيك منحصربه فرد، هر ساله پذيراي صدها عدد ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) مولد درياي خزر جهت توليد مثل مي باشد، بنابراين نقش قابل توجهي را در بازسازي ذخاير ماهي سفيد ايفا مي نمايد. در فصل مهاجرت توليد مثلي ۸۷ – ۱۳۸۶ (اسفند ۱۳۸۶ لغايت ارديبهشت ۱۳۸۷) ۱۰۰ عدد ماهي سفيد مولد مورد بررسي انگلي قرار گرفتند. براي اين منظور پس از صيد ماهيان و انتقال آنها به آزمايشگاه انگل شناسي پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر، ابتدا زيست سنجي شده و سپس اندام هاي مختلف ماهي شامل پوست، آبشش، چشم و دستگاه گوارش مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين طول كل ماهيان ۴۵ سانتي متر و ميانگين وزن كل ماهيان ۹۱۵ گرم بود. ۴ گونه انگل بنام هاي Dactylogyrus spp.، Paradiplozoon chazarikum (ترماتدهاي مونوژن) از آبشش و Asymphylodora kubanicum (ترماتدهاي دي ژن) و Aspidogaster limacoides (آسپيدوگاستره آ) از روده شناسايي شدند. در بين اين چهار گونه انگل، بالاترين ميزان شيوع (۱۰۰ درصد)، بالاترين ميانگين شدت آلودگي (۴۸٫۵۹ عدد)، بالاترين ميانگين فراواني (۴۸٫۵۹ عدد) و دامنه تعداد انگل (۱۳۴ – ۱۸ عدد) مربوط به انگل Dactylogyrus spp. بود، در حالي كه كمترين ميزان شيوع (۶۶٫۶۴ درصد)، كمترين ميانگين شدت آلودگي (۱٫۳۷ عدد)، كمترين ميانگين فراواني (۲٫۱۴ عدد) و كمترين دامنه تعداد (۵ – ۱عدد) مربوط به Aspidogaster limucoides بود. همچنين در بين گروه هاي جنسي مختلف، در جنس ماده آلودگي بيشتري وجود داشت و در بين سنين مختلف نيز در سن ۴ سال كمترين آلودگي و در سن ۸ سال بيشترين آلودگي ديده شد. در دامنه دمايي ۱۳ – ۱۲درجه سانتي گراد بيشترين آلودگي و در دامنه دمايي ۱۷ – ۱۶درجه سانتي گراد كمترين آلودگي مشاهده گرديد.