مقاله تعيين درصد عصاره و گليسريزين ريشه شيرين بيان نواحي مختلف استان کرمان و نمونه هايي از استان فارس با روش HPLC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۳۱۶ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: تعيين درصد عصاره و گليسريزين ريشه شيرين بيان نواحي مختلف استان کرمان و نمونه هايي از استان فارس با روش HPLC
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرين بيان
مقاله عصاره
مقاله گليسريزين
مقاله کروماتوگرافي (HPLC)
مقاله استان کرمان
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داعي پاريزي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: باقي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.) از گياهان دارويي مهمي است که از زمان هاي قديم تا به امروز عصاره ريشه آن براي درمان بيماري هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد. ماده موثره اصلي ريشه اين گياه، گليسريزين است. اين پژوهش به منظور تعيين درصد عصاره و نيز درصد گليسريزين موجود در ريشه شيرين بيان نواحي مختلف استان کرمان و مقايسه آن با نمونه هايي از استان فارس انجام شد.
روش: ۲۶ نمونه از ريشه شيرين بيان از نواحي مختلف استان کرمان و ۲ نمونه نيز از استان فارس (در مجموع ۲۸ نمونه از ۸ منطقه) جمع آوري شد و از ريشه هاي چند ساله آنها با روش سوکسله با استفاده از اتانول و در ۵ نمونه نيز با آب مقطر عصاره گيري به عمل آمد و درصد گليسريزين موجود در عصاره هاي حاصل با روش کروماتوگرافي مايع با عمل کرد بالا (HPLC) تعيين شد.
يافته ها: ميانگين درصد عصاره حاصل از مناطق فسا و شيراز در فارس (۰۶/۱±۲۵/۱۸%)، سيرجان (۹۰/۰±۲۹/۱۷%) و بردسير (۶۲/۵±۳۳/۱۶) نسبت به ساير مناطق مورد بررسي بالاتر بود(p<0.05) . ميزان درصد گليسريزين نمونه هاي بردسير (۰۲/۰±۱/۵%)، سيرجان (۷۵/۰±۹/۴%) و زرند (۳۴/۳ ± ۴۶/۴%) به ميزان غيرمعني داري بالاتر از نمونه هاي فارس (۵۹/۰±۶۵/۳%) بود. ميزان عصاره و درصد گليسريزين حاصل از عصاره گيري با اتانول بيشتر از عصاره گيري با آب مقطر بود (p<0.05) نمونه هايي که پودر ريشه آنها زرد رنگ بود نسبت به نمونه هاي قهوه اي و نيز نمونه هاي مربوط به مناطق با ارتفاع نسبتا بالا و خنک درصد گليسريزين بيشتري داشتند (به ترتيب P<0.001 و .(P<0.05
نتيجه گيري: در مقايسه با ساير مطالعات مي توان نتيجه گرفت که ميزان عصاره و درصد گليسريزين موجود در ريشه شيرين بيان اکثر نواحي استان کرمان در حد نسبتا بالايي است. توصيه مي شود اقدامات مناسب براي برداشت از ريشه اين گياه براي استفاده داخلي و صادرات صورت گيرد و کشت صنعتي اين گياه در مناطق مناسب استان پيشنهاد مي شود.