مقاله تعيين رويشگاه بالقوه تاغ در منطقه سيستان با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: تعيين رويشگاه بالقوه تاغ در منطقه سيستان با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرد تاغ
مقاله سياه تاغ
مقاله GIS
مقاله رويشگاه بالقوه
مقاله احيا مراتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زابلي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فخيره اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويش گونه هاي گياهي در يک منطقه تحت تاثير فاکتورهاي محيطي و زيستي آن منطقه مي باشد. به طوری که برای تعيين رويشگاه بالقوه گونه هاي گياهي انجام مطالعاتي در زمينه نيازهاي اکولوژيکي گونه ها و خصوصيات محيطي منطقه مورد مطالعه ضروريست. در اين تحقيق رويشگاه بالقوه دو گونه زرد تاغ (Haloxylon pesicum) و سياه تاغ (Haloxylon aphyllum) در منطقه سيستان با استفاده از تکنيک سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)  تعيين شد. بدين منظور اقدام به بررسي مشخصات رويشگاه هاي جنس يادشده و نمونه برداري از خاک برای تعيين نيازهاي اکولوژيک گونه ها شد. همچنين نقشه هاي موضوعي منطقه تهيه و کار رقومي کردن اطلاعات مربوط به خصوصيات اكولوژيكي برآمده از مطالعه رويشگاهها، در لايه هاي مختلف انجام شد. در نهايت با تلفيق لايه‌هاي اطلاعاتي مختلف براي هر کدام از گونه ها، مشخص گرديد که ۳٫۱۸% از سطح منطقه مورد مطالعه براي رويش گونه زرد تاغ و ۳٫۵۳% از سطح منطقه براي رويش گونه سياه تاغ مناسب است. ارزيابي دقت مدل برابر۹۳٫۳ % به دست آمد.