مقاله تعيين ريزساختار نمونه نانومتري CeO2 به روش ويليامسون – هال و تابع توزيع لوگ نرمال با استفاده از تابش سينکروترون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تعيين ريزساختار نمونه نانومتري CeO2 به روش ويليامسون – هال و تابع توزيع لوگ نرمال با استفاده از تابش سينکروترون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CeO2
مقاله تابش سينکروترون
مقاله روش ويليامسون
مقاله هال
مقاله توزيع لوگ نرمال
مقاله ريزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقدايي سيدروح اله
جناب آقای / سرکار خانم: سليميان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه محدود بلورک ها و وجود کرنش در نمونه هاي بس بلور، منجر به پهن شدگي خطوط پراش مي شود. با بررسي اين پهن شدگي مي توان اطلاعاتي در مورد ريزساختار مواد بلوري به دست آورد. در اين مقاله با استفاده از داده هاي پراش سينکروترون و با برازش کل نقش پراش، ساختار نمونه نانومتري CeO2 پالايش و از نتايج به دست آمده، و نيز روش ويليامسون – هال، ريزساختار نمونه بلوري تعيين شد. ميانگين اندازه حجمي بلورک ها ۲۲۵Å و مقدارکرنش شبکه، ۶´۱۰ به دست آمد. سپس با استفاده از تابع توزيع لوگ نرمال اندازه بلورک ها، نقش پراش، شبيه سازي شد و اطلاعات ريزساختاري آن تعيين شد. ميانگين اندازه حجمي و ميانگين اندازه سطحي بلورک ها به ترتيب، ۲۳۴Å و ۱۶۸Å به دست آمدند.