مقاله تعيين زاويه بهينه پانل هاي خورشيدي ثابت براي دريافت بيشترين انرژي تشعشعي در شهر كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تعيين زاويه بهينه پانل هاي خورشيدي ثابت براي دريافت بيشترين انرژي تشعشعي در شهر كرمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي خورشيدي- زاويه بهينه
مقاله پانل خورشيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدل زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عامري مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از مدل هاي مختلف آسمان زاويه بهينه شيب پانل هاي خورشيدي جهت دريافت بيشترين ميزان تشعشع متوسط ماهيانه خورشيدي در شهر كرمان بدست آمده است. در كليه مدل هاي استفاده شده تاثيرات تشعشع انعكاسي زمين نيز در نظر گرفته شده است. در كار حاضر سه مدل متفاوت براي به دست آوردن زاويه شيب بهينه و زاويه سمت الراس بهينه در شهر كرمان استفاده شده است. با استفاده از مدل ايزوتروپيك زواياي بهينه اي براي ماههاي مختلف سال، فصول سال و كل سال معرفي شده است. همچنين با استفاده از دو مدل غيرايزوتروپيك زاويه سمت الراس و زاويه شيب بهينه براي شهر كرمان حاصل شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه دريافت ماكزيمم انرژي تشعشعي از خورشيد در ماههاي مختلف سال در زواياي مختلفي صورت مي گيرد كه با زاويه عرض جغرافيايي برابر نمي باشد اما چنانچه هدف دريافت ماكزيمم انرژي تشعشعي سالانه باشد زاويه بهينه شيب پانل به عرض جغرافيايي محل نزديك مي باشد.