مقاله تعيين زمان ايجاد خسارت سرمازدگي ميوه انار (.Punica granatum L) در طول نگهداري در سردخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تعيين زمان ايجاد خسارت سرمازدگي ميوه انار (.Punica granatum L) در طول نگهداري در سردخانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميوه انار
مقاله سرمازدگي
مقاله نشت الكتروليت
مقاله كاهش وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميردهقان سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: راحمي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور تعيين زمان ايجاد خسارت سرمازدگي ميوه انار در سردخانه انجام گرديد. دو رقم ميوه انار به نامهاي «ملس يزدي» و «گل گزي ترش هراورجان» در مرحله بلوغ تجاري برداشت و به آزمايشگاه پس از برداشت گروه علوم باغباني دانشگاه شيراز انتقال يافت. ميوه ها بدون هيچ تيماري در انبار با دماي ۱±۰٫۵ درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي %۸۵±۳ به مدت ۳ ماه قرار گرفتند. هر ۱۰ روز تعدادي از آنها كه شامل ۴ تكرار بود، از انبار خارج شد و پس از ۷۲ ساعت ميزان نشت الكتروليتها و كاهش وزن تعيين گرديد. نشت الكتروليتها به عنوان شاخصي براي خسارت سرمازدگي به كار گرفته شده، و بيانگر تغييرات در غشاي پلاسمايي است. همچنين قطعاتي از پوست به منظور بررسي آناتوميكي در  FAA(فرمالين، الكل، استيك اسيد) تثبيت شد. نتايج حاصل نشان داد كه با گذشت زمان انبارداري نشت يون و كاهش وزن افزايش يافته، تا اينكه پس از گذشت ۴۰ روز در رقم «گل گزي ترش هراورجان» و ۵۰ روز در رقم «ملس يزدي»، اين افزايش با شدت بيشتري صورت گرفت، كه مبين زمان ايجاد تغييرات در غشا و بروز خسارت سرمازدگي است. اين خسارات در رقم «گل گزي ترش هراورجان» زودتر و با شدت بيشتري صورت گرفت، كه بيانگر حساسيت بيشتر اين رقم به دماي سرد بود. زمان ايجاد تغييرات آناتوميكي در طول دوران انباري قابل تشخيص نبود، با اين وجود در مراحل آخر تغيير در نفوذپذيري تونوپلاست و خروج مواد فنلي از آن باعث قهوه اي شدن سلول هاي پوست گرديد.