مقاله تعيين سطح بندي و رتبه بندي توسعه مالي و نوع سيستم مالي در ميان کشورهاي عضو گروه دي هشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۸۲ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تعيين سطح بندي و رتبه بندي توسعه مالي و نوع سيستم مالي در ميان کشورهاي عضو گروه دي هشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مالي
مقاله سيستم مالي
مقاله سطح بندي
مقاله رتبه بندي
مقاله دي هشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از روش آماري موريس وضعيت سطح بندي و رتبه بندي توسعه يافتگي بخش مالي و همچنين نوع سيستم مالي اعضاي يکي از موافقت نامه هاي مهم منطقه اي به نام گروه دي هشت مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد. يافته هاي اين تحقيق نشانگر اين مطلب است که علاوه بر وضعيت نامناسب کشورهاي عضو گروه دي هشت در توسعه يافتگي بخش مالي در مقايسه با کل جهان و نيز وجود نابرابري هاي گسترده در سطح توسعه يافتگي مالي در درون اين گروه، متاسفانه وضعيت توسعه مالي کشور ايران نيز در ميان کشورهاي اين گروه نامناسب و داراي رتبه ششم است. اين مهم با توجه به رتبه سوم ايران در درآمد سرانه و شاخص توسعه انساني در ميان کشورهاي عضو گروه دي هشت بيشتر جلب توجه مي نمايد و ضروري است که هر چه سريع تر اين خلا مربوط به توسعه مالي برطرف گردد.