مقاله تعيين سلسله مراتب هويت نقش بازيکنان تيم هاي ملي هندبال ايران و رابطه آن با هويت ورزشي، سن، و سابقه قهرماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تعيين سلسله مراتب هويت نقش بازيکنان تيم هاي ملي هندبال ايران و رابطه آن با هويت ورزشي، سن، و سابقه قهرماني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزشکار زبده
مقاله هندبال
مقاله هويت نقش
مقاله هويت ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجيع رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فولاديان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش عبارت بود از تعيين سلسله مراتب هويت نقش بازيکنان تيم هاي ملي هندبال ايران و رابطه آن با هويت ورزشي، سن، و سابقه قهرماني. به همين منظور مقياس هويت نقش کاري و وينر (۱۱)، همچنين مقياس تكميلي هويت ورزشي (۹) در اختيار ۶۹ بازيکن ملي پوش نوجوان، جوان، و بزرگسال هندبال ايران قرار گرفت. روايي محتوايي پرسشنامه ها را متخصصان تاييد کردند. ثبات دروني مقياس هاي هويت نقش و هويت ورزشي نيز به ترتيب با آلفاي کرونباخ ۰٫۹۰ و ۰٫۸۷ در مطالعه اي مقدماتي تاييد شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي رتبه اي فريدمن، کروسکال واليس، و همبستگي اسپيرمن استفاده شد. بر اساس يافته ها، هويت نقش خانوادگي، ورزشي، تحصيلي، و مذهبي به ترتيب رتبه هاي اول تا چهارم سلسله مراتب هويت نقش ورزشکاران را تشکيل مي دهند. ضمن اينکه بين هويت نقش ورزشي بازيكنان با هويت ورزشي آنان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد (P<0.05).