مقاله تعيين شاخص هاي زيستي كيفيت آب رودخانه قشلاق سنندج، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۹۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تعيين شاخص هاي زيستي كيفيت آب رودخانه قشلاق سنندج، ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص زيستي
مقاله بزرگ بي مهرگان کف زي
مقاله رودخانه قشلاق سنندج
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشيرخويي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نصرآبادي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش بزرگ بي مهرگان کف زي براي ارزيابي کيفيت آب رودخانه قشلاق سنندج مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه ها طي ۳ بار نمونه برداري از ۳ ايستگاه در ارديبهشت ماه، تيرماه و مردادماه سال ۱۳۸۶ توسط نمونه ردار سوربر جمع آوري شدند. بزرگ بي مهرگان کف زي در سطح خانواده شناسايي، و سپس كيفيت آب با استفاده از روش هيلسنهوف و جدول شاخص زيستي تعيين گرديد. در اين مطالعه ۱۲ خانواده مشاهده شد که ۸ خانواده مربوط به شاخه بندپايان، ۳ خانواده مربوط به شاخه کرم هاي حلقوي، و ۱ خانواده مربوط به کرم هاي پهن بود. بيش ترين فراواني در ايستگاه ۱ و ۲ مربوط به موجودات راسته يک روزه ها، بهاره ها و ناجورپايان مي باشد که از خانواده مربوط به حشرات که نشان دهنده شاخص آب هاي با کيفيت خوب هستند، در حالي که در ايستگاه ۳ با ميزان متوسط و زياد مواد آلي، خانواده پلاتيسنميده از فوق راسته سنجاقک ها و گلوسيفونيده از فوق راسته زالوها به عنوان خانواده هايي از جانوران آبزي که نشان دهنده شاخص آب هاي آلوده با تحمل بالا مي باشند، شناسايي شدند. بر اساس نتايج جدول شاخص زيستي، درجه آلودگي آلي ايستگاه ۲ در تمام ماه هاي نمونه برداري و ايستگاه ۱ به جز تيرماه (طبقه کيفي خوب) در طبقه کيفي بسيار خوب و ايستگاه ۳ در سه طبقه کيفي خوب (ارديبهشت ماه)، متوسط (تيرماه) و تا حدودي ضعيف (مردادماه) قرار گرفتند.