مقاله تعيين شارژ جهت بهبود عملكرد بالستيك داخلي يك سلاح كاليبر بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تعيين شارژ جهت بهبود عملكرد بالستيك داخلي يك سلاح كاليبر بزرگ
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالستيك داخلي
مقاله گلوله ثاقب
مقاله شبيه سازي
مقاله اعتبارسنجي
مقاله آزمون ميداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلاميان فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي پور عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي به دست آوردن حداكثر سرعت دهانه با لحاظ نمودن محدوديت هاي عملي در يك سلاح كاليبر بزرگ، نياز به تعيين شارژ مي باشد. مهم ترين متغيرها در تعيين شارژ خرج،‌ ابعاد هندسي، جنس گرين و وزن شارژ (تعداد دانه ها) مي باشد. با استفاده از برنامه شبيه ساز بالستيك داخلي مقدار مناسبي براي اين متغيرها مي توان تعيين نمود. با تعيين شكل و جنس گرين، امكان شارژبندي براي گلوله مورد نظر وجود دارد. در برنامه شبيه ساز، تغييرات شكل گرين از طريق تابع شكل و تغييرات جنس آن نيز از طريق تغيير ضرايب سوزش و نيروي ويژه باروت اعمال مي گردد. در اين مقاله، مدل شبيه ساز بالستيك داخلي گلوله هاي ثاقب كاليبربزرگ ارايه و اعتبارسنجي شده است و با استفاده از آن، رفتار بالستيكي شارژهاي مختلف يك نوع گلوله ثاقب مورد بررسي قرار گرفته و سپس نحوه تعيين شارژ مناسب توضيح داده شده است. در نهايت، طي سه مرحله آزمون ميداني تطابق نتايج شبيه سازي و تست، براي خرج انتخابي مقايسه شده و دقت نتايج شبيه سازي مورد بررسي قرار گرفته است.