مقاله تعيين شرايط بهينه تهيه كمپلكس ۶۷Ga-oxinexine براي نشان دارسازي سلول هاي سفيد خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تعيين شرايط بهينه تهيه كمپلكس ۶۷Ga-oxinexine براي نشان دارسازي سلول هاي سفيد خون
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاليم ۶۷
مقاله كمپلكس اكسينات
مقاله بهينه سازي
مقاله نشان دارسازي سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي آرين دخت
جناب آقای / سرکار خانم: نظري سونا
جناب آقای / سرکار خانم: بلوري نوين فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي فر سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي عوامل موثر بر تهيه كمپلكس ۶۷Ga-oxine براي مقاصد نشان دارسازي گلبول هاي سفيد خون مي باشد.۶۷Ga  توليد شده در سيكلوترون(۳۰MeV)  پژوهشكده تحقيقات كشاورزي، پزشكي و صنعتي كرج از طريق بمباران پروتوني هدف روي غني شده و با استفاده از واكنش۶۸ZN (P,2n) 67Ga به شكل ۶۷GaCl3 در شرايط بهينه براي تهيه كمپلكس  67Ga-oxineبه كار گرفته شد. مخلوطي از۳ml  از ۶۷GaCl3 با فعاليت ۲۰۰mCi و۱۰۰ml  از محلول اتانولي اكسين۱mg/ml  تبخير شده و در مجاورت بافر استات با HP=5.5 به مدت ۱ ساعت در دماي ۲۵oC واكنش داده شد. ITLC با فاز متحرك آمونيم استات ۱۰%+ متانول (۱:۱) و كاغذ واتمن انجام و فعاليت با استفاده از دستگاه  RTLC scanner (AR 2000)با هدف كنترل كيفي خوانده شد. در اين شرايط خلوص راديوشيميايي ۹۵٫۱۸% و فعاليت ويژه۱۴۳۲ GBq/mmol  حاصل شد. سپس تخليص گلبول هاي سفيد خون تازه تهيه شده از داوطلبان انساني و نشان دارسازي آن در دماي ۳۷ درجه انجام شد.  67Ga-oxineبه دليلِ چربي دوستي و گسيل پرتوهاي گاما مناسب مي تواند ماده اي ارزان و قابل دسترس براي مقاصد نشان دارسازي سلول هاي خوني، بنيادين و هم چنين موجودات ذره بيني باشد.