مقاله تعيين شرايط بهينه در استخراج رنيوم از محلول ليچينگ غبار تشويه موليبدنيت به وسيله رزين تعويض يوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تعيين شرايط بهينه در استخراج رنيوم از محلول ليچينگ غبار تشويه موليبدنيت به وسيله رزين تعويض يوني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يون هاي پررنات
مقاله استخراج
مقاله رزين تعويض يوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزارع سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي پس از انحلال يون هاي پررنات از غبار تشويه موليبدنيت و تماس آن با رزين تعويض يوني آمبرليت يون هاي پررنات و موليبدات جذب رزين گرديدند. در مرحله اول دفع يون هاي موليبدات توسط محلول با غلظت هاي متفاوت هيدروکسيد سديم، اسيد کلريدريک و اگزالات پتاسيم و در مرحله دوم دفع يون هاي پررنات توسط محلول با غلظت هاي متفاوت اسيد پرکلريک، اسيد نيتريک، اسيد کلريدريک، اسيد سولفوريک، تيوسيانات آمونيوم و نيترات آمونيوم انجام گرفت. در استخراج توسط رزين تعويض يوني هدف تعيين شرايطي است که بيشترين ميزان دفع يون هاي موليبدات و کمترين ميزان دفع يون هاي پررنات در مرحله دفع يون هاي موليبدات و بيشترين ميزان دفع يون هاي پررنات در مرحله دفع يون هاي پررنات را داشته باشيم. با انجام آزمايش هاي تک باري بيشترين ميزان دفع يون هاي موليبدات توسط محلول هيدروکسيد سديم ۷M و به ميزان ۹۱٫۱% و بيشترين ميزان دفع يون هاي پررنات توسط محلول اسيد پرکلريک ۱M و به ميزان ۷۹٫۳% تعيين گرديد.