مقاله تعيين شيوع و علل تخليه چشم در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تعيين شيوع و علل تخليه چشم در استان خوزستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع تخليه چشم
مقاله علل تخليه چشم
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي نيا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناه محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: چناري محرم
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تخليه چشم اثر منفي روي كارايي شخص در جامعه و باعث بروز تنش شديد رواني براي فرد مي گردد. جهت پيش گيري از اين تراژدي ابتدا نياز به اطلاعات اپيدميولوژي و علت يابي در هر منطقه جغرافيايي مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين شيوع و علل تخليه چشم در استان خوزستان است.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت گذشته نگر و با استفاده از پرونده پزشكي بيماران و در صورت نياز تماس با بيماراني كه طي سال هاي ۸۶-۱۳۸۱ در اين استان تحت عمل جراحي تخليه چشم قرار گرفتند، انجام گرفته است.
يافته ها: طي سال هاي مذكور ۲۸۳ بيمار تحت اين عمل جراحي قرار گرفته كه ۱۶۲ مورد مرد و ۱۲۱ مورد زن بوده اند. ميانگين سني ۴۴ سال بود و با توجه به جمعيت استان شيوع سالانه اين عمل ۱۳ مورد در يك ميليون نفر جمعيت بود. از نظر علت، بيشترين شيوع مربوط به تروما ۸۵ موردو سپس به ترتيب عفونت ۴۱ مورد، چشم نابيناي دردناك (Painfull Blind eye) بدون زمينه گلوكوم ۳۵ مورد، چشم تغيير شكل يافته و هيپوتون (Phtisis Bulbi) 30 مورد ،مراحل پيشرفته گلوكوم همراه با بالا بودن فشار چشم (Advance Glaucoma and high IOP) 29 مورد، تومورها ۲۵ مورد،ادم اپي تليوم و كدورت قرنيه(Bullos Keratophathy and Dense corneal Opacity and Vascularization) 16 مورد، ديسژنزي مادرزادي چشم (Congenital Dysgenesis) 11 مورد و ديگر علل ۱۱ مورد بود.
نتيجه گيري: در مجموع علل شايع تخليه چشم، تروما، عفونت و گلوكوم پيشرفته بود و در اكثر موارد امكان پيش گيري از اين عمل وجود دارد. توصيه به آموزش عمومي در سطح رسانه ها و ايجاد امكانات حفاظتي و ايمني در تمامي مراكز صنعتي و ورزشي و آموزشي و استفاده از کمربند ايمني و کيسه هوا در وسايل نقليه همراه با تشخيص به موقع و درمان سريع و مناسب مي توان ميزان قابل توجهي از اين عمل جراحي را كم كرد.