مقاله تعيين صفات مشخصه فيبرهاي نوري کريستال فوتوني ساخته شده با استفاده از روش ضريب شکست موثر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تعيين صفات مشخصه فيبرهاي نوري کريستال فوتوني ساخته شده با استفاده از روش ضريب شکست موثر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش سازه
مقاله طراحي و ساخت
مقاله فيبرنوري حفره دار
مقاله کريستال فوتوني
مقاله ضريب شکست
مقاله گشودگي عددي
مقاله بسامد قطع
مقاله تلفات
مقاله فيبرهاي هوا سيليکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي سراجي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، صفات مشخصه فيبرهاي نوري کريستال فوتوني که در چند سال اخير به طور تجربي در مرکز تحقيقات مخابرات ايران تعيين شدند با نتيجه هاي نظري حاصل از روش تحليلي ضريب شکست موثر مقايسه شده اند. فيبرهاي کريستال فوتوني مورد مطالعه با سرعت بالا ساخته شده اند که در گزارش هاي موجود کمتر به آن توجه شده است. گشودگي عددي و بسامد بهنجار موثر فيبرهاي نوري کريستال فوتوني به طور تجربي در طول موج هاي کوتاه و بلند اندازه گيري شده و با روش ضريب شکست موثر مورد تحليل و مقايسه قرار گرفته اند. به طور نظري و تجربي نشان داده شده که در فيبرهاي کريستال فوتوني، در طول موج هاي بلند، ميدان نور بيش تر در مغزي فيبر و در طول موج هاي کوتاه در غلاف منتشر مي شود. اين پديده منجر به اثرگذاري مهمي در گشودگي عددي و بسامد بهنجار فيبرهاي نوري کريستال فوتوني مي شود، زيرا اين دو پارامتر وابستگي مستقيم به حفره هاي هوا و فاصله بين آن ها در نوع فيبرها دارند. نتيجه هاي اندازه گيري نشان مي دهند فيبرهاي توليد شده با سرعت بالا داراي تلفات کم تر از ۱۲ dB/km بوده که در مقايسه با مرجع هاي موجود، نتيجه قابل ملاحظه اي است. همچنين به کمک مدل نظري نشان داده شده که کمترين فاصله بين حفره ها در فيبرهاي ساخته شده منجر به کاهش تلفات در فيبرهاي کريستال فوتوني مي شود.