مقاله تعيين ضرايب بيوسينتيکي براي فاضلاب صنايع سلولزي ايران به روش SBR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تعيين ضرايب بيوسينتيکي براي فاضلاب صنايع سلولزي ايران به روش SBR
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع سلولزي
مقاله هوازي
مقاله فاضلاب
مقاله SBR
مقاله ضرايب بيوسينتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بادكوبي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگر فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فاضلاب صنايع سلولزي يکي از مهمترين منابع آلودگي محيط  زيست است. فاضلاب اين صنايع حاوي مواد آلي با COD و رنگ بالاي ناشي از الياف سلولز و ترکيبهاي ليگنين است. اين ترکيبها به سادگي مورد تجزيه بيولوژيکي واقع نمي شوند و ورود آنها به محيط زيست مي تواند آثار مخرب و جبران ناپذيري را بر جاي گذارد.
در اين تحقيق فاضلاب سه کارخانه فيبر حسن رود، مجتمع صنايع چوب وکاغذ چوکا و لينترپاک بهشهر به عنوان نمونه در دماي آزمايشگاه مطالعه شده است. سيستم به صورت ناپيوسته بوده و حجم هر يک از راکتورها برابر ۲ ليتر در نظر گرفته شد. تمامي مراحل شامل تغذيه، هوادهي، ته نشيني و تخليه در يک راکتور انجام شده و سيستم از نوع راکتورهاي ناپيوسته متوالي (SBR) بوده است.
از مقايسه ضرايب سينتيکي به دست آمده براي سه پساب، مشخص شد که فاضلاب فيبر حسن رود ساده تر از فاضلاب صنايع چوب و کاغذ چوکا و فاضلاب چوکا، آسانتر از فاضلاب کارخانه لينترپاک بهشهر مورد تجزيه بيولوژيکي قرار مي گيرند. در نتيجه ثابت سرعت واکنش (K)، بازده رشد (Y) و ثابت سرعت رشد (m) براي فاضلاب فيبر بيشتر از فاضلاب چوکا و لينتر بوده است.
بررسي تغييرات لجن نشان داد که با افزايش MLSS تا حدود ۴۴۰۰ ميلي گرم بر ليتر، سرعت واکنش افزايش مي يابد اما با افزايش بيشتر-MLSS در غلظتهاي بالاتر از ۴۴۰۰ ميلي گرم بر ليتر-تغييري در ثابت سرعت واکنش ملاحظه نشد. همچنين بررسي تغييرات بار آلودگي نشان داد که با افزايش COD تا حدود ۱۲۵۰ ميلي گرم بر ليتر، تغييرات ثابت سرعت واکنش اندک است، اما در  CODهاي بالاتر از ۱۲۵۰ ميلي گرم در ليتر، کاهش ثابت سرعت واکنش قابل ملاحظه بود.