مقاله تعيين ضريب انتشار حرارت كود گاوي با استفاده از حل يك بعدي معادله فوريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تعيين ضريب انتشار حرارت كود گاوي با استفاده از حل يك بعدي معادله فوريه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كود گاوي
مقاله ضريب انتشار حرارت
مقاله معادله فوريه
مقاله رگرسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيري محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: كيانمهر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعرب حسيني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بيگي بيدگلي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رطوبت زياد كود گاوي تازه، محيطي را براي رشد عوامل بيماري زا فراهم مي آورد و باعث آلودگي محيط زيست مي شود. يكي از راه هاي كاهش اين آلودگي ها، كاهش رطوبت كود مي باشد همچنين كود خشك براي استفاده در زمين هاي كشاورزي و بستر دام كاربرد دارد. از جمله مواردي كه براي ساخت يك خشك كن مناسب بايد در نظر گرفت خواص حرارتي ماده شامل گرماي ويژه، ضريب هدايت حرارت و ضريب انتشار حرارت مي باشد. در اين تحقيق ضريب انتشار حرارت كود گاوي با استفاده از حل يك بعدي معادلهفوريه به دست آمد. آزمايش ها در رطوبت هاي ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۲% و در دماهاي ۶۰, ۴۰, ۲۰  و ۷۰oC انجام گرفت. مقدار ضريب انتشار حرارت (a) از ۰٫۹۰۴x۱۰ تا ۲٫۱۱x۱۰ m2/s به دست آمد. مقدار ضريب انتشار حرارت با افزايش دما به صورت خطي افزايش يافت. در دماي ثابت، با افزايش رطوبت از ۲۰ به ۴۰% مقدار a افزايش يافته و در رطوبت هاي بالاتر از ۴۰% روند كاهشي نشان داد. يك مدل چند جمله اي با ضريب تعيين R2=۰.۹۹ براي تخمين ضريب انتشار حرارت، بر حسب رطوبت و دما به دست آمد.