مقاله تعيين ضريب تصحيح فواصل چوبکشي در جنگل هاي کوهستاني شمال (بررسي موردي: بخش پاتم، جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: تعيين ضريب تصحيح فواصل چوبکشي در جنگل هاي کوهستاني شمال (بررسي موردي: بخش پاتم، جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه جاده جنگلي
مقاله فاصله چوبکشي
مقاله ضريب تصحيح
مقاله سامانه خروج چوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس
جناب آقای / سرکار خانم: چگني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر پايه مدل نظري شبکه جاده هاي جنگلي، جاده ها به طور موازي قرار گرفته اند و بر همين پايه مسير کشيدن چوب در امتداد کوتاه ترين فاصله از پاي کنده تا کنار جاده کاميون رو در روي نقشه مي باشد که اين حالت به ندرت در واقعيت رخ مي هد. هدف از اين پژوهش، برآورد ضرايب تصحيح ميانگين فاصله چوبکشي براي بخش پاتم بود. در آغاز وضعيت پستي و بلندي (توپوگرافي) به دو قسمت کلان و خرد (ماکرو و ميکرو) تقسيم و با جنگل گردشي هاي منظم و گسترده همه موارد مورد نظر برداشت و به نقشه منتقل شدند. سپس با توجه به اين موارد و نيز مرزهاي چوبکشي، مسيرها و جاده هاي چوبکشي و خطوط کابل بر روي نقشه طراحي شدند. به منظور بررسي قابليت اجرايي مسير هاي طراحي شده با بهره گيري از نقشه، هر کدام از مسيرها با قطب نما و شيب سنج در روي زمين کنترل و هرگونه تصحيح و يا تعديل آنها به روي نقشه منتقل شد. به منظور اندازه گيري فواصل چوبکشي واقعي و نظري، ۱۸۹ نقطه به عنوان نمونه گزينش و فواصل چوبکشي واقعي و نظري آنها اندازه گيري شد. سپس با بهره گيري از اين نقاط، مدل هاي رگرسيون براي تبديل فواصل نظري به واقعي تعيين شد. در مرحله پس با بهره گيري از آزمون F و اعتبار سنجي، معني داري و اعتبار مدل ها بررسي شد. با توجه به نتايج، ضريب تصحيح کل براي منطقه مورد بررسي ۲٫۰۳ محاسبه شد.